• Akcie ŠKD

  Akcie ŠKD

  Predvianočný čas je v ŠKD už tradične spojený s milou akciou, ktorú organizuje naša škola v spolupráci so základnou školou na Ulici svätého Michala v Leviciach. Akcia má výstižný názov „Deti deťom“ , ktorý vyjadruje  podstatu nášho spoločného predvianočného stretnutia a tou je obdarovanie detí navzájom. Žiaci z ŠKD zo školy na Ul. sv. Michala každoročne organizujú zbierku šatstva, školských potrieb a hračiek, ktoré už nepotrebujú, no iným by dokázali nielen poslúžiť, ale ich aj potešiť. Aj tento rok sa našlo veľa detí, ktoré boli ochotné sa takýchto vecí  zriecť, aby potešili našich žiakov, z ktorých mnoho by si - bez ich pomoci -  nenašlo pod vianočným stromčekom žiadnu hračku, nevedelo by si obliecť pekné oblečenie, či pomôcky do školy. Vo vyzbieraných veciach sa nachádzalo pritom aj množstvo nových, kúpených, hodnotných vecí. Naši kamaráti nám so svojimi štedrými rodičmi a skvelými pani vychovávateľkami pripravili tento rok opäť ohromnú nádielku krásnych vecí a opäť raz nám dokázali, aké veľké sú ich srdiečka. Odvďačiť sa im v toto krásne popoludnie stihli osobne aj naši žiaci, ktorí v predstihu napiekli na pohostenie medovníčky a vystúpili s vianočným tancom. Porozdávali svojim kamarátom aj vianočné pohľadnice, ktoré počas záujmových činností vyrábali v rámci jednotlivých oddelení ŠKD so svojimi pani vychovávateľkami. Spoločne strávené chvíľky sme ukončili veselou mini diskotékou. Veľkým prekvapením bol  aj štedrý finančný príspevok pre našu školu od rodín Tryhubovcov a Slabakovcov. Aj touto cestou im chceme veľmi pekne poďakovať. Rovnako naša vďaka patrí aj ostatným, ktorí prispeli do zbierky a urobili tak krajšie Vianoce v nejednej domácnosti našich žiakov. ĎAKUJEME! 

 • Vianočné trhy

  Vianočné trhy

  10.decembra 2019 sme sa zúčastnili Vianočných trhov v kultúrnom centre  Junior. Pani učiteľky so svojimi žiakmi pripravili krásne vianočné predmety, darčeky  s ktorými  prezentovali našu školu na Vianočných trhoch.

 • Mikulášsky turnaj v stolnom tenise

  Mikulášsky turnaj v stolnom tenise

  Dňa 4.12.2019 sa naši žiaci zúčastnili Mikulášskeho stolnotenisového turnaja na Spojenej škole v Novej Bani organizovaného pod záštitou Special  Olympics Slovakia.

  Vybraní žiaci sa na turnaj poctivo pripravovali – po vyučovaní trénovali v školskej telocvični.

  Domov si odniesli  3 medaily:

  Marián Rafael zo VII.B – 3. miesto A skupina

  Kristián Rafael zo VII.A – 3. miesto B skupina

  Anna Šarkӧziová zo VII.A – 2. miesto dievčatá

  Medaily, diplomy a sladké odmeny im odovzdal  Mikuláš spolu s čertom.

 • Vianočné divadielko

  Vianočné divadielko

  Dňa 18.12.2018 nás  prišli navštíviť a zahrať Vianočne divadelné predstavenie študentky z Pedagogickej a Sociálnej akadémie v Leviciach. V predstavení sme mali možnosť vidieť vianočného škriatka, Mikuláša, snehovú kráľovnú a krásne tanečníčky. Študentky z Pedagogickej akadémie vytvorili deťom veľmi príjemnú vianočnú atmosféru, deti si s nimi s radosťou zaspievali a  sledovali príbeh vianočného škriatka. Divadielko bolo veľmi milé a pekné, našim deťom sa predstavenie veľmi pačilo, a preto ich odmenili veľkým potleskom. Študentkám z Pedagogickej a Sociálnej akadémie v Leviciach veľmi pekne ďakujeme za krásne vianočné predstavenie. 

 • Vianočné posedenie

  Vianočné posedenie

  Posledný týždeň pred vianočnými prázdninami sa v našom školskom internáte niesol v duchu  zvykov a tradícií. Interiér aj exteriér internátu bol krásne vyzdobený, stromček žiaril, medovníčky rozvoniavali... Všade vládla povznesená predvianočná nálada. A tak sme si povedali, že poslednú večeru pred odchodom na prázdniny si vychutnáme trochu slávnostnejšie ako v bežné dni.

  Pripravili sme si veľký spoločný stôl, pekne prestreli a zapálili sviečky. Obliekli sme sa do sviatočných šiat a zasadli k večeri. Pani vychovávateľky pripomenuli deťom niektoré tradície, ktoré sa viažu k Štedrému dňu. Ako napríklad  krájanie jabĺčka pred večerou, ktoré nám napovie, či bude rodina nasledujúci rok zdravá. Alebo tradícia mince, či rybej šupinky pod tanierom – pre bohatstvo a šťastie pre všetkých. Na stole nechýbali ani cesnak a cibuľa, ktoré sa už oddávna pokladajú za najlepšiu prevenciu pred chorobami a tiež oplátky s medom – prírodným „všeliekom“. Počas večere nikto nemohol vstať od stola - to preto, aby sme sa všetci stretli aj o rok. Podľa starodávneho zvyku sme prestreli ešte jeden prázdny tanier navyše pre náhodného štedrovečerného hosťa. Deti porozprávali, čo robia a jedia v tento deň vo svojich domovoch, lebo každá rodina má aj svoje vlastné zvyky.  

  V takejto príjemnej atmosfére nám večera chutila ešte viac ako inokedy. A na tú skutočnú štedrovečernú sa už všetci tešíme a vychutnáme si ju v kruhu našich najbližších.

 • Žiaci v Senior House

  Žiaci v Senior House

  Stalo sa už peknou tradíciou, že deti z nášho školského internátu navštevujú počas adventného obdobia babičky a deduškov v Senior House v Leviciach, aby im spríjemnili chvíle v domove. Nebolo tomu inak ani tento rok a 16. decembra spolu s pani vychovávateľkami zazvonili pri ich dverách.

  Radosť z opätovného stretnutia bola obojstranná. Deti si pripravili pre starkých bohatý kultúrny program. V prvej časti predviedli, čo všetko v školskom internáte robia a čo nové sa naučili. Potom nasledovali vianočné básničky, piesne, koledy a tance. Program sa obyvateľom Senior Housu veľmi páčil. Odmenou bol šťastný úsmev seniorov a búrlivý potlesk. Deti odovzdali starkým darčeky, ktoré pre nich vyrobili.

  Bolo to veľmi príjemné stretnutie - plné krásnych emócií, ktoré sa zrkadlili na tvárach detí aj dospelých. Odchádzali sme domov s hrejivým pocitom, že sme potešili našich seniorov a dali im najavo svoju lásku a náklonnosť. Tešíme sa na ďalšiu návštevu u nich.

 • Vianočné tvorivé dielne

  Vianočné tvorivé dielne

  Stalo sa už tradíciou, že v čase predvianočnom sa stretávame  v priestoroch našej školy, aby sme, žiaci spolu so svojimi rodičmi, tvorili na vianočných tvorivých dielničkách.  Nebolo tomu inak ani tento rok. Hneď v úvode stretnutia,  v školskej telocvični, sme všetkých prítomných privítali krátkym programom s vianočnou tematikou. Potom pán riaditeľ otvoril tvorivé dielne slávnostným príhovorom a tvorenie mohlo začať. Zhotovené výrobky si deti a rodičia odniesli domov, niektoré ostali zdobiť priestory školy. V priestoroch PRŠ privítali rodičov malým občerstvením, ktoré žiaci vlastnoručne pripravili.

  Tohtoročným prekvapení podujatia bol Mikuláš. Keďže bol práve deň, keď Mikuláš prichádza medzi nás, privítali sme ho aj na tvorivých dielňach. Samozrejme aj jeho spoločníka, čerta.  Ten sa tento rok veľa nenarobil, deti totiž počas celého roka poslúchali. Zato Mikuláš si musel poradiť s vrecom plným sladkostí pre dobré detičky.

 • Vianočný koncert ZUŠ

  Vianočný koncert ZUŠ

  ZUŠ Pála Kadosu Levice už niekoľko rokov pripravuje pre našu školu vianočný koncert.  Ide o vystúpenie žiakov ZUŠ v Leviciach pre našich žiakov. Celý program má vianočnú atmosféru, hrajú a spievajú sa skladby s vianočnou tématikou. V závere koncertu vystúpili aj naši žiaci so súboru Theatro Hora a emotívne ladeným tanečným a speváckym  číslom rozcítili prítomné publikum. Úplný záver podujatia patril spoločnej piesni, počas ktorej sa k našim žiakom pripojili na pódium aj žiaci ZUŠ a zaspievali vianočnú koledu.

  Riaditeľke ZUŠ sa poďakoval aj riaditeľ našej školy a odovzdal jej v mene všetkých našich žiakov anjela – ako symbol blížiacich sa sviatkov.

 • Vianočné tvorenie

  Vianočné tvorenie

  Deti v našom školskom internáte počas adventného obdobia usilovne pracovali a spolu s pani vychovávateľkami vytvorili pekné dekoračné predmety s vianočnou a zimnou tematikou.

  Potešili nimi svojich blízkych, ktorí sa prišli na nich pozrieť počas stretnutia s Mikulášom. Niektoré darovali deduškom a babičkám  v Senior House v Leviciach, ktorých už tradične navštevujú v predvianočnom období. Na verejnosti sa s nimi predstavili na prezentácii vianočných výrobkov v CK Junior.

  Každý výrobok naplnil svoje poslanie -  našiel niekoho, komu potešil srdiečko a urobil radosť.

 • Mikuláš v školskom internáte

  Mikuláš v školskom internáte

  Mikuláš pri svojej obchôdzke nezabudol ani na deti v našom školskom internáte. Zavítal k nim spolu so svojim pomocníkom čertom. A samozrejme, neprišiel s prázdnymi rukami, ale s batohom plným darčekov. No nerozdával ich len tak. Najskôr sa detí povypytoval, ako po celý rok poslúchali doma, v škole, na internáte a „hriešnikov“ napomenul. Deti sa mu odvďačili bohatým kultúrnym programom, ktorý nacvičili spolu s pani vychovávateľkami. Potešili nielen dedka Mikuláša a čerta, ale aj svojich rodičov, starých rodičov, súrodencov a všetkých blízkych,  ktorí sa prišli na nich pozrieť.

  Mikulášovi s darčekmi pomohol Odborový zväz policajného zboru v Leviciach, o pohostenie sa postarali majitelia Pensionu Tilia v Leviciach a pomoc pri organizovaní tejto milej akcie nám  ochotne poskytli pán Vladimír Vondrouš a pán Miroslav Rikkoň. Všetkým srdečne ďakujeme.                       

  Tohtoročné stretnutie s Mikulášom sa vydarilo. Bolo plné lásky, radosti, dojatia a to bol ten najkrajší darček pre všetkých!

 • Adventné čítanie 3

  Adventné čítanie 3

  Dňa 17. 12 sa konalo posledné stretnutie adventného čítania, ktorého hosťom bola Ingrid Hrnčárová, ktorá pracuje na OÚ v Nitre na odbore školstva. Žiakom priniesla krásny dar – vianočnú ružu. Prečítala im z knihy „Bruno Ferrero – Vianočné príbehy“ – príbeh o vianočnej ruži. Potom ešte deti predniesli básničky a spoločne si zaspievali.

 • Adventné čítanie 2

  Adventné čítanie 2

  Dňa 11.12 sme mali adventné čítanie s viceprimátorom mesta Levice s Csabom Tolnaiom, ktorý žiakom porozprával o Betleheme, vianočných zvykoch v iných krajinách a prečítal im rozprávky o Vianociach. Žiaci mu predniesli básničky a nakoniec sa mu odvďačili malým darčekom a veľkým potleskom.

 • Adventné čítanie 1

  Adventné čítanie 1

  Advent je očakávaním narodenia Ježiša. Je to čas, kedy sa môžeme pripraviť na túto významnú udalosť, ktorú nazývame Vianoce. Aj my v škole prežívame advent naplno. S našou školou sme sa zapojili do projektu “Celé Slovensko číta deťom – adventné čítanie. Dňa 03. decembra sme mali prvé spoločné stretnutie, ktorým nás sprevádzal pán učiteľ Peter Benček. Žiakom hovoril o dôležitosti čítať, o Vianociach a následne deťom prečítal krásne vianočné príbehy, zaspieval vianočné pesničky. Čítanie nám spríjemnili aj žiačky VI.A a IX.A, ktoré nám predniesli vianočné básničky.

 • Kreslíme hrady

  Kreslíme hrady

  V rámci akcii „Cestujeme Slovenskom – spoznávame hrady“ sme vyhlásili pre žiakov II.st. súťaž o najkrajšie nakreslený hrad. Žiaci boli veľmi tvoriví a hrady boli všetky zaujímavé. Po dlhom zvažovaní sme vybrali nasledovne: 1. miesto – VIII.A, 2. miesto VII.A a 3. miesto VII.C. Žiaci dostali sladké odmeny, ktorým sa veľmi potešili. Víťazom srdečne gratulujeme. Pochvalu sme udelili aj Michalovi Rafaelovi VIII.A a aj Rémusovi VI.A, ktorí nakreslili pekné kresby.

 • Internát pečie medovníky

  Internát pečie medovníky

  K vianočným tradíciám patrí aj pečenie medovníčkov. Aj deti v školskom internáte si vyhrnuli rukávy a spolu s pani vychovávateľkami sa pustili do práce. Ruky k dielu priložili všetci – malí aj veľkí. Vaľkali, vykrajovali, zdobili, ukladali na plech a potom už len netrpezlivo čakali, kedy sa medovníčky upečú. Rozvoniaval od nich celý internát. A boli nielen krásne a voňavé, ale všetkým aj veľmi chutili.

 • Knižnica - H.CH.Andersen

  Knižnica - H.CH.Andersen

  Žiaci VII.A a VII.B navštívili mestskú knižnicu. Dozvedeli sa o živote a tvorbe dánskeho rozprávkara H.CH.Andersena. Pripomenuli si jeho najznámejšie rozprávky. Na záver si vypočuli úryvok z menej známej rozprávky Strom a na domácu úlohu musia zistiť, čo sa nakoniec so stromom stalo.

 • Cestujeme Slovenskom

  Cestujeme Slovenskom

  Dňa 26. novembra sme si v rámci získavania čitateľskej gramotnosti  oboznamovali s hradmi na Slovensku a povesťami o nich. Každá trieda mala zadelený jeden hrad – Zvolenský, Oravský, Kežmarský, Bojnický, Trenčiansky, Bratislavský a čítali si texty súvisiace s nimi. Následne si mohli zahrať pexeso, skladať erby rytierov, skladať obrázky hradov a robili mnoho iných cvičení, ktorí súviseli s hradmi. Žiaci boli veľmi šikovní a pracovali sústredene a svedomito.

 • Zážitok ako odmena

  Zážitok ako odmena

  Na Požiarnickej ulici sa nám podarilo obohatiť relaxačnú miestnosť vďaka rozvojovému projektu Ministerstva školstva Zdravie a bezpečnosť v školách 2019. Prostredníctvom projektu s názvom Zážitok ako odmena sme získali pomôcky na zrakovú a proprioceptívnu senzorickú stimuláciu. Najväčšie oživenie do miestnosti priniesol interaktívny bublinkový valec s plávajúcimi rybičkami, v ktorom sa menia farby a sú vizuálne stimulujúce. Tento efekt znásobuje trojité zrkadlo. Ďalšou vizuálnou pomôckou je projektor na premietanie, vďaka ktorému sa nám darí vytvárať ilúzie napr. podmorského sveta, prírody, vesmíru a pod. Aby deti ľahšie spracovali zmyslové podnety využívame záťažovú deku, ktorá vedie k upokojeniu nervového systému a stimuluje propriocepciu.

  Všetky pomôcky využívame ako odmeny alebo ako relaxačné prostriedky, ktoré vyvolávajú v deťoch pozitívne zážitky.

 • Červené stužky

  Červené stužky

  Každý rok sa zapájame do celoslovenskej kampane Červené stužky.  Červené stužky sú symbolom 1. decembra – Svetového dňa boja proti AIDS.  Posledný novembrový týždeň sme si vyrábali a nosili pripnuté červené stužky. Posledný novembrový deň  sme všetci žiaci a učitelia prišli do školy v červenom a spoločne sme vytvorili Živú červenú stužku. Pochodom okolo školy sme sa pripojili k boju proti zákernej chorobe AIDS.

 • Výchovný koncert

  Výchovný koncert

  22. novembra 2019 nás navštívil pán  Peter Hlbocký, bývalý člen SĽUK-u so svojou dcérou Máriou a vnúčikom Samkom. Svojim výchovným koncertom nám priblížili vianočné zvyky a tradície, ale aj na zvyky, ktoré Vianociam predchádzajú. Pre deti, ale i nás dospelých, bolo zážitkom poznať nielen rôzne netradičné nástroje, ale i piesne a koledy počnúc od Martina,  ktoré postupne prechádzali významnými dňami spojenými s pranostikami a praktikami - Katarína, Ondrej, Barbora, Mikuláš, Lucia, Štedrý deň, Nový rok. Všetci sme sa veľa nového dozvedeli, deti si mohli  zaspievať a zahrať na niektoré hudobné nástroje. Otec s dcérou a vnúčikom priniesli k nám tú ozajstnú predvianočnú atmosféru, za ktorú im ďakujeme.

strana:

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: szsi139@stonline.sk

Mapa