Zmluvy školy

Zmluva_prenajom_telocvicne.pdf

Zmluva_Centrum_volneho_casu.pdf

Zmluva_o_najme_nevytovych_priestorov_Neveryova.pdf

Dohoda_19-15-52A-117.pdf

Zmluva_SPP_-_Zahrajko.pdf

Darovacia_zmluva_-_Dubaiova.pdf

Darovacia_zmluva_-_Sebo_Jan.pdf

Zmluva_Zdruzenie_down(2).pdf

Zmluva_ZRPS.pdf

Zmluva_SvP_2019.pdf

Darovacia_zmluva_Camfil.pdf

Darovacia_zmluva_tlaciaren.pdf

LVK_-_2019.pdf

dohoda_UPSVaR(1).pdf

Darovacia_zmluva_LAMBDA.pdf

Zmluve_o_prenajme_-_p.Neveriova.pdf

Zmluva_o_prenajme_Miesto_v_dome.pdf

Zmluva_o_prenajme_Zdruzenie_Down.pdf

Zmluva_o_Dielo_-_socialne_zariadenia.pdf

Darovacia_Zmluva_-_Nagyova.pdf

Zmluva_ESPIK.pdf

Zmluva_DOWN(2).pdf

Zmluva_FIALA_18-19.pdf

ZMLUVA_SvP_2018.pdf

Zmluva_lyziarsky_vycvik.pdf

Zmluva_Human_Pro.pdf

Zmluva_Miesto_v_dome_2017.pdf

zmluva_CVC(1).pdf

DOHODA_UPSVAR.pdf

Letny_tabor_zdruzenie_down.pdf

darovacia_zmluva_Rod.zdruz..pdf

Dohoda_MsU.pdf

Darovacia_zmluva_Schronline.pdf

Zmluva_SVP_-_Haring.pdf

Darovacia_zmluva_Sestak_Bohus.pdf

Zmluva_-_Amaryllis.pdf

DOHODA-na_vykonanie_aktivacnej_cinnosti(1).pdf

Zmluva_Waste_transport.pdf

Zmluva_-_lyziarsky_vycvik.pdf

zmluva.pdf

zmluva_o_kratkodobom_najme_Centrum_volneho_casu.pdf

dohoda_o_dobrovolnickej_cinnosti.pdf

Zmluva_-_Miesto_v_dome__2016.pdf

darovacia_zmluva_-_inv.voziky(1).pdf

Darovacia_zmluva_Volkswagen.pdf

darovacia_zmuva_ARIS.pdf

Darovacia_zmluva_CVTI.pdf

Darovacia_zmluva_-_naplaste.pdf

Zmluva_Zdruzenie_Down(1).pdf

zmluva_SVP.pdf

Dohoda_o_aktivacnej_cinnosti.pdf

darovacia_zmluva(1).pdf

zmluva_o_spolupraci.pdf

Zmluva_o_vzajomnej_spolupraci.pdf

Zmluva_o_dielo_Okna.pdf

zmluva_Miesto_v_dome(1).pdf

dohoda.pdf

zmluva_st.dozor.pdf

DOHODA-na_vykonanie_aktivacnej_cinnosti.pdf

zmluva_o_dielo_rek.soc.zar.pdf

Kupna_zmluva_FIALA-VITALITA__s.r.o..pdf

zmluva_Down_2015.pdf

darovacia_zmluva_RZ_SSI.pdf

zmluva_o_prevode_majetku_statu.pdf

zmluva_Tuzinsky_kupelna_HP.pdf

zmluva_skoda_slovakia_2014.pdf

zmluva_-_miesto_v_dome_2014.pdf

zmluva_Tuzinsky_kupelna.pdf

zmluva_Inzinierske_stavby.pdf

zmluva_Tuzinsky_strecha.pdf

zmluva_Lenovo.pdf

dodatok k zmluve Tuzinsky.pdf

zmluva_Tuzinsky.pdf

zmluva_Down(1).pdf

zmluva_SE.pdf

Zmluva_o_poskytovani_sluzieb_v_oblasti_ZP.pdf

Zmluva_o_vykonavani_poskytovania_sluzieb_v_oblasti_CO.pdf

Zmluva_Globo_2014.pdf

ZMLUVA_Nadacia_Orange2.pdf

ZMLUVA_Pontis.pdf

Zmluva_miesto_v_dome2013.pdf

ZMLUVA_Bajanova.pdf

ZMLUVA_ZF_Slovakia.pdf

ZMLUVA_Down.pdf

ZMLUVA_o_vypozicke.pdf

ZMLUVA_Ives.pdf

ZMLUVA_skoda.pdf

ZMLUVA_Globo.pdf

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: szsi139@stonline.sk

Mapa