Faktúry

Faktúry 2020

P.č. Názov firmy Prišlo dňa Druh tovaru a služby Cena s DPH
1 Orange Bratislava  2.1.2020 hovory - mobily 24.12.2020-23.1.2020 23,2
2 Slovak Telekom, Bratislava  7.1.2020 hovory - pevné linky 12/2019 121,21
3 P.O.TECH Zombroský, Levice 9.1.2020 služby PO technika I. štvrťrok 51
4 Veolia Teplo Levice, s.r.o. 9.1.2020 tepelná energia 12/2019 2463,72
5 ZSE Bratislava  9.1.2020 vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu 28,24
6 Slovak Telekom, Bratislava  10.1.2020 Telekomunikačné služby 8.12.-7.1.2020 47,71
7 Bc.R.Zomborský Levice 13.1.2020 služby BOZP, CO, I. štvrťrok 2020 150
8 iTrading, s.r.o., Bratislava 13.1.2020 kovová polica regál - MRZ 148
9 ZSE Bratislava  13.1.2020 elektrická energia 29.augusta 234,55
10 ZSE Bratislava  13.1.2020 elektrická energia Z.Nejedlého  528,34
11 ESPIK GROUP Orlov 14.1.2020 zber a odvoz bio odpadu 12/2019 30,6
12 MILL Service Zbrojníky 14.1.2020 oprava Renault + STK 180,71
13 SPP Bratislava 16.1.2020 plyn 1/2020 1702
14 DUNAJNETS, s.r.o. Bratislava 16.1.2020 stôl do praktickej školy 28,3
15 Poradca podnikateeľa Žilina 16.1.2020 Finančný spravodajca 2019 32,57
16 SPP Bratislava 16.1.2020 vyúčtovacia faktúra za rok 2019 628,91
17 HP Servis, Levice 16.1.2020 tonery 662,16
18 ZVS Levice 21.1.2020 vodné, stočné Z.Nejedlého 12/2019 382,42
19 ZVS Levice 21.1.2020 vodné, stočné, Požiarnícká  54,18
20 ZVS Levice 21.1.2020 vodné, stočné 29.augusta  95,5
21 Občianske združenie  BA 21.1.2020 kurz Intro 300
22 Tempo Kondela Tvrdošín 22.1.2020 skriňa a závesné kreslo - projekt Cloetta 495,36
23 SND Bratislava 22.1.2020 lístky na divadelné predstavenie  SF 991,9
24 ŠJ pri ZŠ Kalná nad Hronom 27.1.2020 SF obedy 1/2020 14,4
25 ŠJ pri ZŠ Kalná nad Hronom 27.1.2020 režijné náklady 1/2020 49,68
26 Andrers, s.r.o. Bratislava 27.1.2020 trojkreslo 346
27 Orange Bratislava  27.1.2020 mobily - hvory 24.1-23.2.2020 22,3
28 Insgraf Šaľa 27.1.2020 podsvietený bazén guličkový 1699,9
29 Kantrorka Košice 27.1.2020 seminár  70
30 ŠEVT, a.s. Bystrica 27.1.2020 triedna kniha 13,49
31 Mgr. Madlen Juris Dat 28.1.2020 časopis Škola 2020 25
32 DOXX Žilina 28.1.2020 stravné lístky 574,5
33 ZSE Bratislava  31.1.2020 elektrická energia 1/2020 Požiarnícka 80,58
34 SPP Bratislava 5.2.2020 plyn 2/2020 1649
35 Mira Office, Levice 5.2.2020 kancelársky materiál  185,66
36 Nay Bratislava  5.2.2020 slúchatká čierne k PC - projekt ČSOB 49,9
37 ZSE Bratislava  7.2.2020 elektrická energia Požiarnická 1/2020 80,58
38 HP Servis, Levice 7.2.2020 tonery  85,68
39 Slovak Telekom, Bratislava  7.2.2020 telekomunikačné služby 1/2020 121,21
40 VIALLE Horniak, Levice 10.2.2020 ovoz odpadu 223,6
41 Slovak Telekom, Bratislava  10.2.2020 mobily - hovory 8.1.-7.2.2020 47,71
42 Veolia Teplo Levice, s.r.o. 11.2.2020 teplo 1/2020 2723,86
43 ZSE Bratislava  11.2.2020 el.energia Z.Nejedlého 1/2020 556,06
44 ZSE Bratislava  11.2.2020 el.energia 29.augusta 1/2020 231,54
45 COPY OFFICE, s.ro. 11.2.2020 toner 32,29
46 MILL Service Zbrojníky 11.2.2020 oprava Citroenu + STK 132,8
47 Mikuláš Žitva 12.2.2020 servis plynových zariadení 469,4
48 ESPIK GROUP Orlov 13.2.2020 zber a odvoz bio odpadu 1/2020 40,8
49 ZVS Levice 13.2.2020 vodné, stočné, Z.Nejedlého 1/2020 35819
50 ZVS Levice 13.2.2020 vodné, stočné, 29.augusta 1/2020 66,85
51 Nay Bratislava  14.2.2020 tlačiareň + tonery 81,88
52 IVES Košice 24.2.2020 Software WINPAM + WINIBEU 155,35
53 Judr. Bedlovičová, Bystrica 24.2.2020 seminár 9.3.2020 -mzdárka 45
54 ŠJ pri ZŠ Kalná nad Hronom 25.2.2020 SF obedy 2/2020 9,2
55 ŠJ pri ZŠ Kalná nad Hronom 25.2.2020 režijné náklady 2/2020 31,74
56 TRIPSY, Sládkovičovo 26.2.2020 čistiace prostriedky 623,09
57 Orange Bratislava  27.2.2020 mobily - hovory 24.2.2020-23.3.2020 22,48
58 HP Servis, Levice 27.2.2020 toner 91,92
59 SAG MONT, s.r.o. 27.2.2020 oprava vchodových dverí Požiarnická  102
60 Obecné lesy Krahule 28.2.2020 lyžiarsky výcvik ubytovanie + strava 1258,4

 

Potravinové faktúry 2020 : 

P.č. Názov firmy Prišlo dňa Druh tovaru a služby Cena s DPH
8001 Mäso LV Kozárovce 7.1.2020 nákup potravín do ŠJ 75,96
8002 Mirkom Macelová 7.1.2020 nákup potravín do ŠJ 108,62
8003 Mirkom Macelová 9.1.2020 nákup potravín do ŠJ 287,56
8004 ATC- JR Púchov 10.1.2020 nákup potravín do ŠJ 140,06
8005 Mäso LV Kozárovce 14.1.2020 nákup potravín do ŠJ 105,97
8006 Mirkom Macelová 16.1.2020 nákup potravín do ŠJ 203,34
8007 Agfoods Pezinok 16.1.2020 nákup potravín do ŠJ 245,6
8008 ATC- JR Púchov 17.1.2020 nákup potravín do ŠJ 238,25
8009 Mäso LV Kozárovce 21.1.20202 nákup potravín do ŠJ 68,75
8010 Mirkom Macelová 21.1.2020 nákup potravín do ŠJ 225,2
8011 Jozef Henžel Levice 23.1.2020 nákup potravín do ŠJ 283,53
8012 Mirkom Macelová 23.1.2020 nákup potravín do ŠJ 371,2
8013 ATC- JR Púchov 24.1.2020 nákup potravín do ŠJ 224,16
8014 Jozef Henžel Levice 27.1.2020 nákup potravín do ŠJ 369,82
8015 Mirkom Macelová 28.1.20202 nákup potravín do ŠJ 363,86
8016 Mäso LV Kozárovce 28.1.2020 nákup potravín do ŠJ 44,31
8017 Mirkom Macelová 30.1.2020 nákup potravín do ŠJ 69,25
8018 Pekáreň Anton Antol 4.2.2020 nákup potravín do ŠJ 242,95
8019 Mirkom Macelová 4.2.2020 nákup potravín do ŠJ 97,4
8020 Mirkom Macelová 6.2.2020 nákup potravín do ŠJ 171,4
8021 COOP Jednota Levice 10.2.2020 nákup potravín do ŠJ 157,57
8022 ATC- JR Púchov 10.2.2020 nákup potravín do ŠJ 118,63
8023 Mäso LV Kozárovce 11.2.2020 nákup potravín do ŠJ 146,72
8024 Mirkom Macelová 13.2.2020 nákup potravín do ŠJ 214,72
8025 Mirkom Macelová 25.2.2020 nákup potravín do ŠJ 217,27
8026 Mäso LV Kozárovce 25.2.2020 nákup potravín do ŠJ 59,17
8027 Mirkom Macelová 27.2.2020 nákup potravín do ŠJ 265,74
8028 Jozef Henžel Levice 27.2.2020 nákup potravín do ŠJ 403,89
8029 ATC- JR Púchov 28.2.2020 nákup potravín do ŠJ 199,98

 

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: szsi139@stonline.sk

Mapa