• „Korona vzdelávanie IV.A“

  Už sa nezadržateľne blíži koniec školského roka. Roka, ktorý bol iný, výnimočný, žiaľ nie pozitívnym smerom. A tak by sme chceli aj za našu triedu bilancovať. Bol to rok, kedy sme sa museli prispôsobiť špecifickej situácií a nájsť spôsoby ako sa vzdelávať aj v domácom prostredí. Mnohí to zvládli bez väčších problémov, majú doma rodičov, ktorú sú ochotní a schopní deťom so vzdelávaním pomôcť. Majú potrebnú techniku a novej situácií sa teda dokázali ľahko prispôsobiť. Ale ani žiaci z minoritných sociálnych skupín nezaháľali. Z pochopiteľných dôvodov bolo vzdelávanie na diaľku obtiažnejšie, nedalo sa veľmi pomýšľať na technické vymoženosti a zručnosti žiakov ani ich rodičov. Ale keď sa chce, dá sa (takmer J ) všetko! Aj žiaci zo IV.A sú toho dôkazom. V začiatkoch „koronakrízy“ svedomito vypracovávali zadané úlohy a pracovné listy. Neskôr, za veľkej pomoci  pani Palkovičovej, garantky komunitného centra na Ladislavovom dvore, sme aj v tejto komunite dokázali spustiť online vzdelávanie. Veľmi pekne jej chcem ešte raz aj touto cestou poďakovať za skvelý, profesionálny, ale aj ľudský prístup, ochotu sa s nami do tohto „experimentu“ pustiť a milý, srdečný prístup a porozumenie za každých okolností. Bez jej veľkej zanietenosti by sme to iste len ťažko dokázali. A tak sa spolu so mnou, triednou učiteľkou, pustila do obvolávania rodín, aby  sme sa dokázali do online vyučovania pustiť. Musím len s potešením skonštatovať, že táto forma vyučovania sa stretla len s pozitívnymi ohlasmi tak detí, ako aj ich rodičov. A tak sme sa každý deň prostredníctvom online sveta a obrazoviek mohli po mesiacoch opäť aj vidieť a počuť. Individuálnym spôsobom sme si  preopakovali učivá z čítania, matematiky a vecného učenia. Deti vypracovávali pracovné listy a zvládli dokonca aj diktát na diaľku! Patrí im veľká pochvala za snahu, aktivitu a aj pravidelné zúčastňovanie sa virtuálnych vyučovacích hodín. Som na nich hrdá, ako sa k učeniu aj v takejto situácií postavili a boli zodpovední. Teším sa, že učivo nepozabúdali a sú šikovní rovnako ako keď som ich videla v marci posledný krát. Moje ďakujem patrí aj pani Sebechlebskej, sociálnej pracovníčke v azylovom dome, ktorá mi tiež bola nápomocná pri distribúcii úloh a pracovných listov pre žiaka z tejto lokality. A v neposlednom rade, by som tiež chcela poďakovať vychovávateľom z CDR Žitavce, ktorých spolupráca so mnou bola na výbornej, bezproblémovej úrovni. Zaplavili ma videami z učenia ďalšieho môjho žiaka. A tak môžem spokojne a s potešením povedať, že aj takýto iný, výnimočný, ťažký rok sme zvládli skvelo!  

  Mgr. Kristína Nagyová – triedna učiteľka

 • Vrátili sme sa do ŠKD

  Vrátili sme sa do ŠKD

  Po dlhej prestávke opäť funguje aj náš obľúbený školský klub. V zmenených podmienkach, dodržiavajúc všetky bezpečnostné opatrenia a v neobvyklom zoskupení detí aj pani vychovávateliek.

  Čo sa však nezmenilo je to, že v školskom klube je vždy veselo a vládne v ňom príjemná uvoľnená atmosféra.  Kreslíme, športujeme, spievame, relaxujeme, hráme sa obľúbené hry a podľa toho ako nám praje počasie - trávime veľa času vonku alebo v našej krásnej novej športovo – relaxačnej miestnosti.

   Každý deň je iný a zaujímavý, takže popoludnie uplynie veľmi rýchlo a ani sa nenazdáme a pri bráne už čakajú rodičia. Je nám spolu tak dobre, že niekedy sa nám ani nechce ísť domov a tešíme sa vždy na druhý deň do školy aj do nášho klubu.

 • Návrat do školy

  Návrat do školy

  1. júna 2020 sa brány školy po ôsmych týždňoch opäť otvorili.  Musíme dodržiavať prísne hygienické a bezpečnostné pravidlá, aby sem predišli nákaze korona vírusom, ale tešíme sa, že sa po takom dlhom čase môžeme zase vidieť. Máme vytvorené špecifické oddelenia, v ktorých sa po celý čas pobytu v škole zdržujeme. Samozrejme, že väčšinu času trávime na čerstvom vzduchu, kde si aj precvičujeme učivo a hráme sa. Je nám tu veselo a veríme, že čochvíľa sa stretneme aj viacerí a v septembri všetci.

 • Koronaprázdniny v II.A

  Koronaprázdniny v II.A

  Okrem toho, že sa žiaci z II.A denne doma učia so svojimi rodičmi, užívajú si s nimi aj vzácne spoločné chvíle. Maťko počas koronaprázdnin cvičí svojho psa Alexa (alebo on jeho), Kubko trávi najradšej čas so svojou maminkou a bábätkom, ktoré im v máji pribudlo do rodiny.  Samko si užíva chvíle s najbližšími, napríklad aj pri varení guľáša. Dávidko dostal nový bicykel (určite veľa poslúchal) a tiež veľmi rád pomáha ockovi okolo domu.  Situácia okolo „korony“ nám totiž priniesla nielen starosti a obavy, ale aj viac času stráveného s našimi blízkymi. Tak si ho ešte užime, lebo ako sa zdá, brány školy sa v júni pre „dobrovoľníkov“ otvoria .

 • Ako sa darí našim škôlkarom počas vzdelávania sa doma ...

  Ako sa darí našim škôlkarom počas vzdelávania sa doma ...

  Naši škôlkari okrem toho, že sú veľmi šikovní a napredujú nie len vo vzdelávaní, sa počas „koronaprázdnin“ naučili veľa nových vecí, medzi ktoré patrí napríklad:  korčuľovanie sa na kolieskových korčuliach, začali spoznávať nové chute v rôznych jedlách, ktoré im maminy doma varia, začali jesť nové jedlá. Detičky z našej špeciálnej materskej školy veľmi veľa času trávia v prírode, na prechádzkach v lese. Keďže nám začínajú krásne slnečné a teplé dni, naši žiaci z materskej školy pomáhajú rodičom pri prácach v záhradkách,  spolu so staršími súrodencami hrajú rôzne zábavné hry  v prírode.

  Veľmi sa tešíme, že  sa našim najmenším žiakom veľmi darí a sú šikovní nie len  vo vzdelávaní ale napredujú aj v rôznych iných aktivitách, či už ide o športové aktivity alebo  kreatívne a výtvarné práce.

  Zároveň sa chceme opätovne veľmi pekne poďakovať rodičom za výbornú spoluprácu. Rodičia našich škôlkarov sú nám naozaj veľkou pomocou, pravidelne s nami komunikujú, posielajú nám  veľa fotografií, videií z čoho máme my ako pani učiteľky našich detí  veľkú radosť a tešíme sa, že máme takých šikovných  žiakov.                                                                                                    Bc. Ivana Sebelédyová

 • Deň matiek

  Deň matiek

  Ani koronavírus nám nezabráni, aby sme oslávili  Deň matiek. Za  normálnych okolností by sme v týchto dňoch oslavovali ináč. Slávnostnejšie, veľkolepejšie a hlavne spoločne. Prebiehala by totiž každoročná Školská akadémia, venovaná práve tým našim najkrajším, najmilším a najdrahším....mamám.  Lenže naše mami sú s nami doma a pomáhajú nám s učením ako vedia, vládzu a môžu, popri svojich  každodenných povinnostiach. Možno aj pracovných.  Preto sme si mi, žiaci II.A triedy pripravili pre ne prekvapenie doma. Namaľovali a  nakreslili sme im obrázky, portréty. Najlepšie ako sme vedeli. Mamičky, máme Vás radi a na budúci rok pre Vás aj zaspievame a zatancujeme na veľkom pódiu. Pevne veríme...

 • Aj žiaci IV. C triedy sú domškoláci...

  Aj žiaci IV. C triedy sú domškoláci...

  Všetci sme si museli zvyknúť na vynimočnú situáciu, naším detičkám   a ich obetavým rodičom sa to naozaj darí, navzájom komunikujeme prostredníctvom aplikácie WhatsApp, SMS alebo mailom. Deti dostávajú hlavne PL na rozvoj komunikácie, grafomotoriky, počúvajú hudbu, spolu so svojimi maminami varia.Okrem toho veľa relaxujú a užívajú si lúče jarného slniečka, čo je v tomto období tiež veľmi dôležité pre imunitu a zdravie. Rodičia odosielajú fotky vypracovaných PL  a našich školákov. Dúfame, že sa čoskoro uvidíme a ďakujeme rodičom že to takto super zvládaj.   Držíme si navzájom palce!

 • Napísali o nás

  Napísali o nás

  Rodičia niektorých našich žiakov s viacnásobným postihnutím sa aktivujú v rôznych občianskych združeniach, aby pomohli sebe, svojim deťom, ale aj rodičom s deťmi s podobným osudom.

  Jednou z organizácii je aj Spoločnosť Downovho syndrómu. Jej poslaním  je pomáhať ľuďom s DS pri ich začleňovaní do života, pri ich vzdelávaní, pracovnom zaradení a využívaní voľného času.

  Uskutočňujú  množstvo zaujímavých aktivít, jedno z nich je   vydávanie  časopisu Slnečnica. A práve v marcovom čísle napísali aj o nás. Konkrétne príspevky si môžete prečítať priamo v časopise a bližšie informácie o spoločnosti na https://downovsyndrom.sk/. Aj v našej galérii nájdete fotografie uverejnených príspevkov. Ich autorom srdečne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

  Mgr. Tatiana Gáfriková

 • Vzdelávanie žiakov ročníkov 5.-9.v domácej karanténe

  Vzdelávanie žiakov ročníkov 5.-9.v domácej karanténe

  Zatvorenie školy  v dôsledku šíriaceho sa koronavírusu a nástup žiakov do domácej karantény,  nás učiteľov  ročníkov 5.-9. postavil pred neľahkú úlohu. Zabezpečiť  vyučovanie tak, aby žiaci veľa nezameškali a i naďalej si plnili svoje školské povinnosti a hlavne,  aby neprišli o pracovné návyky.  Naša úloha je o to náročnejšia,  keďže väčšina žiakov pochádza so sociálne znevýhodneného prostredia a  nemá prístup k dištančnému vzdelávaniu a k  moderným technológiám. Hľadali sme spôsoby   aby sme so žiakmi udržiavali pravidelný kontakt, záujem a motiváciu o vzdelávanie.  Snažili  sme sa vymyslieť systém, ktorý by pomohol čo najviac  žiakom zapojiť sa do diaľkového vzdelávacieho procesu. Naša veľká vďaka patrí  Mgr. Marianne Palkovičovej, odbornej garantke Komunitného centra  na Ladislavovom dvore,  Ing. Monike Vinarčíkovej, terénnej pracovníčke OU v Kozárovciach a Mgr. Eve Sebechlebskej- sociálnej pracovníčke Beva Istota. Prostredníctvom  spomínaných sociálnych pracovníčok učitelia   distribuujú tlačené učebné materiály, ktoré sú zamerané na opakovanie a utvrdzovanie učiva  do rodín.  Teší nás i snaha samotných žiakov,  najmä žiačky VIII.A triedy- Ivetky Rafaelovej, ktorá rozdala pracovné listy zo slovenského jazyka a matematiky žiakom na Koháryho ulici v Leviciach. Učitelia rodičov pravidelne kontaktujú, aby ich motivovali, overili si či všetko funguje ako má, a pomáhali im, keď niečo nevedia alebo majú problémy. 

                                                                                                                     Mgr. Andrea Michalová 


 • ...aj naša trieda je doma, ale učí sa...

  ...aj naša trieda je doma, ale učí sa...

  V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania vzdelávanie realizujeme  dištančnou formou v rámci možností žiakov. V našej triede IV.E je to  mailovou a telefonickou komunikáciou s rodičmi, ktorí s deťmi realizujú aktivity najmä v oblasti: jazyk a komunikácia, matematika, človek a spoločnosť a príroda. Odporúčame pracovať s časovým vymedzením individuálnej záťaže so zameraním na precvičovanie, prehlbovanie a opakovanie. Touto cestou je zabezpečená aj spätná väzba. Vďaka tejto výnimočnej situácii sa tešímme, že dochádza k vylepšovaniu vzťahov medzi deťmi a rodičmi a k ich vzájomnému pochopeniu. A tak čítame, píšeme, počítame, rozprávame sa, beháme po vonku, pozeráme filmy, kreslíme, lepíme, varíme, hráme sa, pozorujeme sýkorky ... a máme radosť z každého dňa, pretože sme spolu a je nám dobre.

 • Obľúbené hry na doma

  Obľúbené hry na doma

  Deti z nášho školského internátu sa doma ani chvíľu nenudia. Plnia si svedomite svoje školské povinnosti, športujú, pomáhajú s domácimi prácami, hrajú sa s obľúbenými hračkami... Každý deň teda využívajú naplno a nudu nepoznajú.

  V našom školskom internáte sa hrávame s deťmi v rámci relaxačnej činnosti rôzne hry a medzi najobľúbenejšie patria námetové hry. Deti s radosťou napodobňujú rôzne povolania a činnosti z bežného života, ktoré sú obohatené o ich jedinečné vnímanie reality. Tieto hry sa s obľubou hrávajú aj doma počas mimoriadneho školského voľna. Vždy sa pri nich skvele zabavia a zažijú množstvo vtipných momentov. Námetov na hru je neúrekom – stačí len dobrý nápad a o zábavu je postarané.

  Svedčia o tom aj veselé fotografie, ktoré nám poslali rodičia našich detí a pani vychovávateľky z CDR v Seredi. Ďakujeme, že ste sa nám opäť priblížili momenty z vášho každodenného života doma.

  Ing. Danica Karlíková

 • Praktická škola doma nelení...

  Praktická škola doma nelení...

  Tak ako po celý školský rok sú žiaci praktickej školy školy usilovní a aktívni aj v tomto čase, keď do školy chodiť nemôžu. Všetky získané zručnosti si teraz  upevňujú doma a  prispievajú tak svojou pomocou k  chodu domácnosti - varia, pečú, umývajú riady, vešajú prádlo aj šijú. Nezabúdajú ani na pomoc v záhrade a usilovne plnia domáce úlohy, ktoré im zadávajú učiteľky. Zostávajúci  čas využívajú na záľuby ako je kreslenie či šport.

 • Športujeme doma

  Športujeme doma

  Hoci sme teraz všetci prevažne doma, nesmieme zabúdať ani na pravidelný pohyb. Keďže počasie nám praje a jarné slniečko nás láka von, najlepšie je zacvičiť si na čerstvom vzduchu.

  Deti z nášho školského internátu netreba veru do pohybu nútiť. Každú voľnú chvíľu – po splnení školských povinností – vypĺňajú fyzickou aktivitou. Každý si nájde to, čo ho najviac baví a robí mu radosť. Učia sa korčuľovať na kolieskových korčuliach, bicyklujú sa, skáču na trampolíne, hrajú sa s loptou, cvičia na preliezačkách... Na cvičenie sa dá využiť naozaj všetko a fantázii sa medze nekladú.

  Dôležité je, že pohyb deťom prospieva a majú z neho radosť. O tom svedčia aj tieto pekné fotografie a šťastné tváričky detí. Ďakujeme a tešíme sa spolu s vami.

  Ing. Danica Karlíková

 • ...aj IV.B zostala doma...

  ...aj IV.B zostala doma...

  Ale to neznamená, že máme prázdniny. Učíme sa - počítame, čítame, píšeme, kreslíme, maľujeme, vytvárame krásne obrázky, píšeme domáce úlohy. Rozdiel je ale v tom, že všetky tieto činnosti robíme s rodičmi alebo pani vychovávateľkami. Z večera do rána sa z nich stali naši noví učitelia. A musíme povedať, že im to ide  naozaj dobre. My im za to pomáhame doma - upratujeme, prestierame na stôl, pomáhame v záhrade. Veľa času trávime spolu v prírode. Je to pre nás nová, iná situácia, ale myslíme si, že ju zvládame dobre. To ale neznamená, že nám nechýba škola. Chýbajú nám spolužiaci, kamaráti aj pani učiteľka, ktorá na nás nezabudla a pravidelne nám píše, povzbudzuje nám, čo nám aj rodičom veľmi pomáha. Do školy sa tešíme viac, ako kedykoľvek doteraz.  

  Spolu to zvládneme, žiaci IV.B triedy, ich rodičia, pani vychovávateľky a pani učiteľky!

 • Pripomenuli sme si Deň Zeme

  Pripomenuli sme si Deň Zeme

  Naša krásna planéta Zem má v týchto dňoch svoj sviatok. Už od roku 1970 si ho každoročne pripomíname 22. apríla. Tento medzinárodný deň vznikol na podnet popredných svetových vedcov, ktorí vyzvali ľudstvo ku spoločnému celosvetovému úsiliu  za ochranu Zeme  so všetkým, čo ju robí jedinečnou. Cieľom je chrániť životné prostredie a zachovať úžasné bohatstvo našej planéty  pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na Zemi.

  V čase normálneho školského vyučovania pripravujeme pre deti v tento deň množstvo aktivít. Naše deti sú však veľmi kreatívne, flexibilné a nezabudli na Deň Zeme ani počas mimoriadneho voľna. Aj deti zo školského internátu si počas „koronaprázdnin“ pripomenuli tento významný deň – každý po svojom, no všetci veľmi zmysluplne. Sadili a polievali kvietky, pomáhali kosiť trávnik, triedili odpad, upratovali, šetrili elektrinou, nakreslili pekný obrázok... Deťom sme poslali aj odkazy na internetové stránky s veselými a náučnými videami na túto tému, ktoré si doma  so záujmom pozreli.

  O všetky tieto aktivity sa s nami podelili prostredníctvom pekných fotografií. Ďakujeme rodičom aj pani vychovávateľkám z CDR v Seredi, ktorí nám boli opäť vo všetkom nápomocní a s radosťou s nami spolupracovali.

  Ing. Danica Karlíková

 • III.A a IV.D sa učia doma

  III.A a IV.D sa učia doma

  V posledných týždňoch sa zmenil denný režim všetkým. Učiteľom, žiakom i rodičom. No aj keď do školy chodiť nemôžeme, vyučovanie pokračuje dištančnou formou. Ani my z 3.A a 4.D nezaháľame. Vďaka skupine v chatovej aplikácii, telefonickým rozhovorom, SMS správam či videohovorom môžeme byť spolu aj na diaľku, spolupracovať a pomáhať si.  Starší i tí mladší každý deň usilovne pracujú na úlohách, ktoré majú zadané. Vypĺňajú pracovné listy, kreslia, prekvapujú nádherne úhľadným písmom či matematickými výpočtami, precvičujú si slovné druhy, poznávajú dejiny i skupenstvá látok  a smelo berú do rúk pravítko, aby sa popasovali s geometriou. A pri nich trpezlivo a s láskou sedia ich rodičia, ktorí nielenže pomáhajú s učením, ale tiež s udržaním pozitívneho naladenia svojich detí, pre ktoré je táto situácia pochopiteľná ťažšie ako pre väčšinu z nás. Fotografie a videozáznamy počas domácej školy zachytávajú, ako svojou usilovnou prácou aj v tejto neľahkej situácii dokážeme ísť vpred. Veľká pochvala patrí všetkým malým bojovníkom a ešte väčšia ich rodičom i pani vychovávateľkám z Centra pre deti a rodiny v Leviciach za podporu a pomoc, ktorou urobili domáce vyučovanie „možným“. Ďakujeme!!

 • Zostali sme doma

  Zostali sme doma

  Podobu dnešného vyučovania, ktorú nám doba priniesla, sme si nevedeli dosť dobre predstaviť ani my- vyučujúci, ani žiaci a ich rodičia. Keďže to je niečo nové, s čím sme sa nestretli, úlohou nás učiteľov je hľadať spôsoby a cestičky ako žiakom čo najzrozumiteľnejšie podať učivo, ako skontrolovať zvládnutie učiva. Zvlášť je to náročnejšie u našich žiakov s autizmom, ktorí nevedia prečo musia taký dlhý čas tráviť doma, v domácom prostredí s rodičmi a súrodencami. Je im to ťažké vysvetliť. My- učiteľky týchto detí sa snažíme vo veľkej miere komunikovať s rodičmi a s deťmi prostredníctvom sociálnych komunikácií- Messenger a video komunikácie ZOOM. Pomáha nám to vo vzájomnom kontakte, aby nás deti videli a počuli a mohli pracovať podľa našich pokynov, aj keď na diaľku. Deti sú spätne odmeňované slovne aj prostredníctvom smajlíkov.Tešia sa a motivuje ich to ďalej pracovať. Pre nás- učiteľov týchto detí so špeciálnymi potrebami je to o to náročnejšie, keďže nie sú pre nich učebnice. Vyhľadávame si učebný materiál na rôznych dostupných stránkach, ktoré zohľadňujú potreby a špecifikácie pri výučbe. Prihliadame pritom na individuálne potreby každého žiaka. Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať za vzájomnú spoluprácu všetkým rodičom, ktorí si každodenne sadajú k deťom pri učení miesto nás- učiteľov a trpezlivo pomáhajú s vypracúvaním úloh. Taktiež máme spätnú väzbu prostredníctvom fotografií a video záznamov detí pri ich domácej výučbe a pracovných zručnostiach.

  Vypracovala: Mgr. Jana Harmanová

 • Vzdelávanie našich škôlkárov počas „koronaprázdniny“

  Vzdelávanie našich škôlkárov počas „koronaprázdniny“

  Naši žiaci v špeciálnej materskej škole aj napriek nepriaznivej situácií, ktorá nás všetkých zasiahla vo vzdelávaní pokračujú a učia sa doma. Pani učiteľky  škôlkárom každý pondelok posielajú prácu na celý týždeň formou pracovných listov, video záznamov, pesničiek, výtvarných prác. Práce posielame rodičom na facebookovú stránku, ktorú sme si s rodičmi vytvorili. Na stránke spolu komunikujeme, rodičia nám pravidelne posielajú fotky, ako pracujú s deťmi, radia sa s nami, pomáhame si navzájom. Škôlkári sú naozaj veľmi šikovní, sú kreatívni, práce ich veľmi bavia čoho sú dôkazom aj fotografie, ktoré nám posielajú rodičia. Chceli by sme sa touto cestou poďakovať všetkým rodičom našich škôlkárov, pretože sú nám veľmi nápomocní, pravidelne komunikujú s pani učiteľkami, sú veľmi kreatívni a častokrát si so svojimi deťmi robia úlohy navyše, čomu sa veľmi tešíme a ďakujeme im za to veľmi pekne.

  Všetkým pani učiteľkám chýbajú všetci naši najmenší žiaci z našej škôlky, sme však radi že ich máme možnosť vidieť aspoň prostredníctvom fotografii. Veríme, že naše „korona prázdniny“ čoskoro skončia a my sa budeme môcť objať a tešiť sa s „našimi deťmi“.  

 • Druháci sa učia doma

  Druháci sa učia doma

  Už prešiel celý mesiac, čo sme kvôli ochoreniu Korona uzavreli školu. Už štyri týždne sa deti učia doma. II.A trieda nie je výnimkou. Štyria chlapci, druháci, mi   každý deň posielajú videá, na ktorých sú natočení ako krásne čítajú texty z čítanky,  fotia vypracované pracovné listy z matematiky, písania, posielajú  fotky, ktoré dokazujú, že si poctivo prezerajú prezentácie z vecného učiva a testy v programe ALF. Maľujú, kreslia, lepia, väčšinou aj bez toho , aby to dostali na domácu úlohu.  Samko. Maťko, Kubko a Dávidko majú šťastie, že ich maminky sú veľmi, veľmi šikovné, trpezlivé a obetavé. Spolu s deťmi riešia úlohy, ktoré im hneď ráno pošlem do četovej skupiny na Fb. Je radosť pracovať s takouto triedou. Hoci mi ich tváričky, hlasy a gestá neskutočne chýbajú, prostredníctvom práce na počítači sme nestratili kontakt ani v tejto dobe „koronaprázdnin“ Ostáva dúfať, že čoskoro sa všetko skončí a mi si zas môžeme tlesnúť do dlaní, ak sa nám podarí úloha a objať sa keď sa nám zachce.

  Mgr. Tatiana Gáfriková, triedna učiteľka II.A

 • Týždeň slovenských knižníc

  Týždeň slovenských knižníc

  Aj tento rok žiaci súboru Theatro Hora, ktorí už 6 rokov pracuje pri Spojenej škole internátnej v Leviciach,  svojím  krásnym vystúpením na znak poďakovania za dlhoročnú spoluprácu slávnostne otvorili 21. ročník Týždňa slovenských knižníc. V pondelok, 2. marca 2020 sa predstavili   prednesom poézie a prózy, tancom Anjelik môj a zborovým spevom. Vyslúžili si veľký potlesk, slzy dojatia od všetkých prítomných a malú odmenu vo forme šk. potrieb.

strana:

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: szsi139@stonline.sk

Mapa