• UZATVORENIE ŠKOLY

  Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania.

 • Zverejnenie údajov k prijímaciemu konaniu do PŠ

 • Týždeň slovenských knižníc

  Týždeň slovenských knižníc

  Aj tento rok žiaci súboru Theatro Hora, ktorí už 6 rokov pracuje pri Spojenej škole internátnej v Leviciach,  svojím  krásnym vystúpením na znak poďakovania za dlhoročnú spoluprácu slávnostne otvorili 21. ročník Týždňa slovenských knižníc. V pondelok, 2. marca 2020 sa predstavili   prednesom poézie a prózy, tancom Anjelik môj a zborovým spevom. Vyslúžili si veľký potlesk, slzy dojatia od všetkých prítomných a malú odmenu vo forme šk. potrieb.

 • Lyžiarsky výcvik 2019/2020 – KRAHULE

  Lyžiarsky výcvik 2019/2020 – KRAHULE

  Posledný februárový týždeň sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku priamo v srdci Európy – na Krahuliach. Väčšina siedmakov stála na lyžiach prvý krát. Avšak to ich neodradilo. Každým dňom podávali lepšie a lepšie výkony. Ešte zopár takýchto lyžiarskych a huráááááá, ideme na majstrovstvá! ( pozerať sa a povzbudzovať  :) )

                                                                                                                                       Mária Adamcová

 • Otvorená hodina

  Otvorená hodina

  Mňam, mňam toasty...

   

  Máte radi toasty? My ich radi máme. Preto sme si ich pripravili počas pracovného

  vyučovania. V rámci otvorenej hodiny v autistickej triede II.AU sme upiekli toasty pre kamarátov zo IV.A triedy- triedy p. uč. M. Marcinekovej, aj pre našich kamarátov z vedľajšej triedy I.AU. Pri príprave sme si pomáhali procesuálnymi schémami - kartičkami. Nezabudli sme na syr, salámu i maslo. Aby jedlo bolo zdravšie, ponúkli sme kamarátom nakrájanú zeleninu. Toasty všetkým veľmi chutili. K nim sme si uvarili ovocno - bylinkový čaj. Nakoniec sme si po sebe poupratovali, umyli riady a povysávali. Už teraz sa tešíme na ďalšie varenie.

   

                                                                                                                   Mgr. Jana Harmanová

   

 • Navštívili sme výstavu „Sestry“

  Navštívili sme výstavu „Sestry“

  Dňa 5. marca sa deti zo školského internátu na chvíľu ocitli vo svete fantázie. Spolu s pani vychovávateľkami navštívili výstavu pod názvom „Sestry“, ktorá sa v týchto dňoch koná v levickej synagóge.

  Dve sestry – Anna Sovany a Beata Galambosová v ich spoločnom ateliéri dostali nápad zorganizovať spoločnú veľkolepú výstavu. Jedna z nich namaľovala krásne obrazy zamerané na  známe osobnosti – napr. Charlie Chaplin, Albert Einstein, Marilyn Monroe, John Lennon, Freddie Mercury a mnohí ďalší. Hoci už nie sú medzi nami, sú večnou inšpiráciou mnohých umelcov. Druhá sestra vyrobila pekné autorské bábky spomínaných osobností – maňušky, marionety.

  Vstúpili sme do levickej synagógy, čím sme vstúpili aj do ich sveta. Očarila nás ich mravčia trpezlivosť pri vytváraní týchto diel a tá nech je pre naše deti príkladom a pre nás inšpiráciou.

  Mgr. Sylvia Jančová

 • Bezpečne na ceste a na priechode pre chodcov

  Bezpečne na ceste a na priechode pre chodcov

  Dňa 4. marca k nám na internát prišiel pán kpt. Ing. Peter Polák z Policajného zboru SR,  aby deťom pripomenul aké je dôležitého dodržiavať pravidlá bezpečnosti na ceste. Táto téma sa týka nás všetkých a je súčasťou nášho každodenného života. Aj chodci sú totiž účastníkmi cestnej premávky a môžu zapríčiniť vážnu nehodu.

  Deti boli poučené o tom, že cez cestu prednostne prechádzame len na vyznačenom mieste – priechode pre chodcov. Ale ani tu nie sme vždy v bezpečí a musíme dodržiavať určité pravidlá. Vždy keď prechádzame cez cestu, musíme sa poriadne rozhliadnuť.  Nevstupujeme na priechod keď je vozidlo príliš blízko alebo ide rýchlo a nevieme bezpečne prejsť na druhú stranu.  Prechádzame cez priechod rýchlo, priamo, nezdržiavame sa na ňom, nezastavujeme, kráčame po pravej strane a vždy prechádzame spolu celá skupina. Keď prechádzame cez cestu netelefonujeme, nepočúvame hudbu, nehráme sa s mobilom a pod. Tieto činnosti nás zbytočne rozptyľujú   a nevenujeme pozornosť svojmu okoliu. Dôležité je dbať aj na dobrú viditeľnosť chodcov a používať reflexné prvky.

  Po teoretickej príprave si deti utvrdili poznatky aj v praxi – pod odborným dozorom pána policajta a to priamo na priechode pre chodcov v blízkosti nášho internátu. Ak by sme si neboli celkom istí, či vstúpiť na vozovku alebo nie, treba sa riadiť základným pravidlom – na priechod vstupujeme len vtedy, keď už prichádzajúce vozidlo stojí a sme si istí, že nám dáva prednosť. Aj vtedy však musíme byť veľmi obozretní, aby sme sa vždy vrátili domov zdraví a v poriadku.

  Ing. Danica Karlíková

 • Venujte nám 2% z Vašich daní

  Tlačivo si môžte staihnuť v odkaze

 • Čím by som chcel byť

  Čím by som chcel byť

  Dňa 25. februára navštívil náš školský internát pán Ján Šucha – košikár. Šikovný a pracovitý človek, ktorý prišiel medzi nás, aby deťom porozprával svoj príbeh – ako sa niečo v živote naučiť a dokázať.

  Košikárstvo je staroveké remeslo. V minulosti sa ním ľudia živili, dnes sa touto činnosťou zabávajú, skúšajú a objavujú nové veci. Žiaci sa dozvedeli niečo o prírodných materiáloch a pomôckach potrebných k pleteniu, o rôznych technikách pletenia, ohýbania, napájania a zdobenia. Pán Šucha používal pri práci vŕbové prútie, ktoré je dostupné v našom regióne. Často sa používa  aj prírodný materiál pedig, ktorý sa k nám dováža z Ázie. Deťom sme ukázali rôzne predmety – úžitkové aj dekoračné, ktoré sa dajú z vŕbového prútia vyrobiť. Potom sme mohli obdivovať úžasnú zručnosť, kreativitu nášho hosťa a v priamom prenose vidieť pletenie košíka.

  A čím by chceli byť naši žiaci po ukončení povinnej školskej dochádzky? Možno práve košikármi. Pánovi Šuchovi ďakujeme za plnohodnotné popoludnie.

  Mgr. Sylvia Jančová

 • Triedenie a využitie odpadu

  Triedenie a využitie odpadu

  Vo februári sme sa v našom internáte v rámci ekologickej výchovy venovali téme –„Triedenie a využitie odpadu“.

  Pani vychovávateľky najskôr deťom vysvetlili, čo odpad vlastne je, ako vzniká a čo so vzniknutým odpadom musíme urobiť. V snahe znížiť množstvo odpadu sme poukázali na to, aké je dôležité šetrenie, rozumné nakupovanie, triedenie odpadu a jeho opätovné využitie. Ak nechceme, aby odpad skončil v prírode, musíme ho správne triediť – separovať. Vďaka tomu sa môže ďalej spracovať a vznikajú nové výrobky – tento proces sa nazýva recyklácia. Triedenie odpadu nám uľahčujú farebne rozlíšené kontajnery.

  Počas vychádzky v okolí nášho internátu sme spolu s deťmi našli množstvo porozhadzovaného odpadu – plastové a sklenené fľaše, igelitové tašky, papierové obaly, plechovky od nápojov ... Bol to veľmi smutný pohľad! Našťastie sme objavili aj farebné kontajnery na triedený odpad – žlté, modré, zelené, čierne. Deti si najskôr pozorne prečítali, čo do ktorého kontajnera patrí, čo sa tam smie vhodiť a čo nie. Potom sme nazbieraný odpad podľa pokynov roztriedili a vložili do zberných nádob. Vracali sme sa na internát s dobrým pocitom, že sme urobili správnu vec. V internáte sme si ešte pozreli náučné video „Recyklonia“, čím si deti hravou a zábavnou formou zopakovali, čo sa vonku naučili.

  Prežili sme plnohodnotné popoludnie a deti získali  nové, veľmi užitočné poznatky. O tom, či dáme odpadu ešte druhú šancu a nový život, rozhodujeme my. Dôležitý je zodpovedný prístup každého človeka k sebe a k životnému prostrediu.

  Ing. Danica Karlíková

 • Deň pre bezpečnejší internet

  Deň pre bezpečnejší internet

  Pri príležitosti  „Dňa pre bezpečnejší internet“ sme si do školy pozvali  p. Ing. kpt.  Petra Poláka, ktorý nám urobil prednášku o správnom používaní internetu a  kyberšikane. Hlavným cieľom bolo upozorniť žiakov  na zodpovedné používanie internetu a nových informačných technológií. V našej škole sa s touto témou dôkladne oboznamujeme  aj za pomoci edukačných videí, v ktorých vystupujú ovce a pomáhajú mladšej generácii lepšie spoznať úskalia internetu (www.ovce.sk).

 • Kultúra stolovania

  Kultúra stolovania

  Kultúra stolovania – školský internát

   

  V našom internáte sa venujeme v súlade s ročným výchovným plánom rôznym tematickým oblastiam. Vo februári to bola tiež veľmi zaujímavá téma – Kultúra stolovania.

  Konzumácia jedál a nápojov je  neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života, takže táto téma sa nás všetkých bezprostredne týka.

  Stolovanie je súčasťou gastronómie a je to cieľavedomá činnosť zameraná na kultúrne konzumovanie jedál a nápojov. Zahŕňa teoretické vedomosti, praktické zručnosti, návyky a podmienky, v ktorých sa konzumácia uskutočňuje. Úroveň stolovania je priamo úmerná rozvoju civilizácie.

  V internáte sme si povedali, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. A tak sme k nám pozvali pani Bc. Elenu Velšicovú, ktorá dlhé roky pracuje ako hlavná majsterka odborného výcviku v Strednej odbornej škole obchodu a služieb a v Hotelovej akadémii v Leviciach. Pod jej vedenímvyrástlo množstvo úspešných študentov, ktorí našli uplatnenie v gastronomických službách. Veľmi ochotne prijala naše pozvanie  a spolu s Alexandrom - študentom SOŠ zavítali k nám na internát.

  Naši hostia veľmi pútavým a primeraným spôsobom sprostredkovali deťom hlavné zásady, ktoré treba pri stolovaní dodržiavať. Zoznámili ich so základným gastronomickým inventárom  a s jeho správnym používaním. Zdôraznili aj dôležitosť dodržiavania hygienických návykov a slušného správania pri stolovaní.

  Deti téma veľmi zaujala, boli aktívne a kládli množstvo otázok.  Za svoju aktivitu boli nakoniec odmenené – naši hostia im na záver predviedli svoje   zručnosti a pripravili pre nich chutné a zdravé miešané nápoje. Sledovať ich pri práci bolo zážitkom pre deti aj pani vychovávateľky. Nakoniec si deti mohli prípravu nápojov za pomoci našich hostí aj  sami vyskúšať.

  Bolo to veľmi príjemné popoludnie. Našim hosťom srdečne ďakujeme za návštevu.  Deti sa znovu niečo nové naučili a veríme, že nadobudnuté vedomosti praktickyvyužijú v každodennom živote.

  Ing. Danica Karlíková

 • Fašiangové zvyky a tradície v internáte

  Fašiangové zvyky a tradície v internáte

  Fašiangy sú obdobím, ktoré sa začína sviatkom Troch kráľov a končí sa Popolcovou stredou,ktorá je pohyblivým sviatkom a v tomto roku pripadla na 26. február.

  Fašiangy sú prechodom medzi dvomi ročnými obdobiami – zimou a jarou. Viažu sa k nim najveselšie zvyky v roku.Tradične sa spájajúso zábavou a dobrým jedlom. Charakteristické sú obchôdzky, sprievody a tanečné zábavy v maskách. Motívy masiek sú veľmi rôznorodé - podľa toho, čo sa komu páči a čo by chcel svojou maskou vyjadriť. Fašiangy sa podľa tradície končili symbolickým pochovaním basy, čo znamenalo, že hudobné nástroje zmĺknu, zábavy sa skončia a nastáva 40 – dňové  predveľkonočné pôstne obdobie, ktoré trvá až do Veľkého piatku.

  Aj v našom internáte sme si pripomenuli niektoré  zvyky a tradície, ktoré sa viažu k tomuto veselému obdobiu.Každá výchovná skupina si vyrobila vlastné  fašiangové masky. Skupina najmenších detí sa nechala inšpirovať ríšou zvierat, veľkí si vytvorili masky rôznych motívov – niektoré aj trochu strašidelné. Všetky boli veľmi vydarené a ťažko bolo rozpoznať, kto sa pod nimi skrýva. Ich príprava aj samotná prezentácia nám priniesla veľa zábavy  a vtipných momentov. Svedčia o tom aj veselé fotografie, na ktorých to všetkým veľmi pristane. Na záver sme si ešte zatancovali na fašiangovej veselici.

  Ing. Danica Karlíková

   

 • Realizácia grantového programu Cloetta a NDS Slovenska

   Realizácia grantového programu Cloetta a NDS Slovenska

  Nadácia pre deti Slovenska v rámci grantového programu Detského fondu Cloetta podporila  projekt pre našu Praktickú školu -  "Zimná záhrada pre prácu aj relax ". V súčasnosti prebieha realizácia materiálneho zabezpečenia projektu - nákup vybavenia zimnej záhrady a záhradníckych pomôcok, ktoré budeme využívať pri praktickej výučbe predmetu Pestovateľské práce. Realizácia projektu bude pokračovať rôznymi aktivitami,  jednou z nich ja aj praktická ukážka pestovateľských postupov na "Dni otvorených dverí", ktorý bude dňa 6.3.2020 v  Zimnej záhrade Praktickej školy v Leviciach.

 • Bezpečne na internete

  Bezpečne na internete

  Bezpečne na internete – OVCE.

  Dňa 24.1.2020  sme  si na ŠI opäť  s deťmi pripomenuli tému : „Ako  nestratiť dieťa vo svete internetu.“  Už dávno vieme že aj  v živote   postihnutých detí  dôležitú úlohu  hrajú moderné technológie / počítač , telefón /. Vytvárajú nové sociálne prostredie – virtuálny priestor, ktorý sa dotýka ich vývinu, vzťahov aj komunikácie. Vznikajú nové možnosti ale aj riziká a práve na tie sme chceli poukázať  našim deťom . Čo sa môže a čo nemôže, ktoré informácie sú pravdivé a ktoré nepravdivé, komu môžeme dôverovať a ako odolávať nátlaku. Toto všetko sme našli na stránkach : „Ovce“ - / rozprávky, videá, komiksy , zábavné hry, maľovanky, plagáty/ s radami o zodpovednom správaní. Prežili sme plnohodnotné popoludnie, pekné chvíle strávené s deťmi pri  rozprávkach  OVCE . sk.

  Vychovávateľka ŠI Mgr.S.Jančová                                            

 • Venujte 2% Vašich daní nášmu občianskemu združeniu

 • Starostlivosť o vtáčiky v zime

  Starostlivosť o vtáčiky v zime

  Zima je v plnom prúde a vonku nám už aj poriadne „prituhlo“. Deti v našom školskom internáte  nezabudli ani na malých spevavých spoločníkov, ktorí si v tomto nehostinnom počasí ťažko hľadajú obživu. Naše deti vedia, že aká je dôležitá vzájomná pomoc, spolupráca, ohľaduplnosť a že  pomáhať slabším a zraniteľným je úžasný pocit.

  Vo dvore internátu pribudlo krásne kŕmidlo pre vtáčiky. No nie je len pekné, ale hlavne plné chrumkavých výživných semienok, ktoré malí operenci veľmi obľubujú. Deti sa starajú o to, aby bolo vždy doplnené, lebo vtáčiky majú v zime poriadny apetít. Nechýba ani čerstvá voda, aby mohli  po hostine uhasiť smäd. Vtáčikov sa ku  kŕmidlu zlietne aj niekoľko naraz a stalo sa z neho miesto na „spoločenské stretnutia“- kŕmia sa, štebocú a veselo poskakujú.

  A kto nám s týmto užitočným dielkom pomohol? Kŕmidlo nám nezištne vyrobili vo firme Progres v Leviciach a o výživné dobroty sa postarali poľnohospodári z nášho regiónu, ktorí nám ochotne darovali plné vrece slnečnicových semienok. Ako býva dobrým zvykom, pekné dielko bolo treba aj slávnostne „pokrstiť“. Krstu sa zúčastnili   pán  Mgr. Ján Regász – riaditeľ našej školy, pán Valerian Búrik – konateľ firmy Levex v Leviciach a  pani Mgr. Tatiana Gáfriková – vedúca úseku výchovy v našej škole. Naši hostia pokrstili kŕmidlo slnečnicou, ktorá je pre vtáčiky v zime najväčšou delikatesou a tým ho slávnostne uviedli do života.Pán  Búrik pripravil pre deti veľmi zaujímavú besedu o tom, aké dôležité je pomáhať vtáčikom v zime a ako ich správne prikrmovať. Deti sa aktívne zapájali, diskutovali a pripravili si aj krátky kultúrny program na danú tému, ktorý predviedli našim hosťom. Myšlienka ochrany vtáčikov v zime a zhotovovanie kŕmidiel všetkých veľmi zaujala a plánujeme ju  rozšíriť aj ďalej, aby sa dostala do povedomia každému, kto je ochotný pomáhať.

  Všetkým zainteresovaným v mene vtáčikov  srdečne ďakujeme.Už sa tešíme na jar, keď sa príroda opäť prebudí a vtáčiky sa nám za starostlivosť odvďačia veselým trilkovaním v korunách stromov,ktoré nám bude spríjemňovať pobyt vonku.

                                                                                     Ing. Danica Karlíková

 • Súťaž o najkrajšieho snehuliaka - internát

  Súťaž o najkrajšieho snehuliaka - internát

   

   

  V zimnom období v našom školskom internáte pravidelne organizujeme s deťmi súťaž o najkrajšieho snehuliaka. Nebolo tomu inak ani tento rok.

  Pani Perinbaba doteraz viac driemala, ako snežila a Jakubko tiež trochu zlenivel a nechce sa mu skákať na zázračnej perine. Takže sme sa poriadnej snehovej nádielky zatiaľ nedočkali. Ale naše deti sú veľmi vynaliezavé, kreatívne a problém s nedostatkom snehu ľahko vyriešili.

  Každá výchovná skupina si vyrobila snehuliakov pomocou rôznych výtvarných techník z papiera, polystyrénu, vaty či plastelíny. Nakoniec sme všetkých snehuliakov zoskupili a bolo treba rozhodnúť o víťazovi. Všetci však boli takí krásni a  rôznorodí, že vybrať najkrajšieho sa nedalo. A tak pomyselnú zlatú medailu získali všetci.

  Ak by nám počasie prialo a predsa by ešte nasnežilo, postavíme si snehuliakov aj z toho ozajstného snehu a poriadne sa v ňom vyšantíme.

  Ing. Danica Karlíková

 • Vianoce

  Vianoce

  Prípravy na Vianoce začali pečením a zdobením medovníkov, vianočnou výzdobou a samotnou vianočnou besiedkou so všetkými tradičnými zvykmi, ktoré prislúchajú týmto najkrajším sviatkom roka. V tomto predvianočnom čase sme v našej triede privítali nového spolužiaka Miška, ktorý sa rád pridal k týmto všetkým aktivitám v našej triede. Touto cestou ďakujeme rodičom Maťka Barcaja za krásny vianočný stromček.Prajeme všetkým šťastný a úspešný Nový rok s krásnym číslom 2020.

 • Tri oriešky pre...

  Tri oriešky pre...

  Dňa12.decembra 2019 sme boli súčasťou krásneho podujatia v Nitre. Išlo o 18.ročník prehliadky  tvorivosti žiakov ŠZŠ Nitrianskeho regiónu. Organizátorom bola SŠI, Červeňova, Nitra. Tóny hudby, hovoreného slova a divadelných vystúpení pripomínali blížiace sa najkrajšie sviatky roka. Scény boli čarovné a vystúpenia detí sprevádzané úžasným prístupom pedagógov. Našu školu sme reprezentovali s tancom „Anjel“.

  Dostali sme drobné pozorné predmety a odniesli si dojímavé zážitky.

  Veľmi sa nám v Nitre páčilo a už sa tešíme na budúce.

strana:

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: szsi139@stonline.sk

Mapa