Projekty školy

Projekty školy

 

e-Twinning                                        -    Nové príbehy o psíčkovi a mačičke /1.miesto SR, ČR, 

                                                               finalista súťaže o európsku cenu/

                                                          -    Snoezelen záhrada /európsky certifikát kvality/

                                                          -   Slovanské posolstvo /európsky certifikát kvality/

                                                          -  Namiesto slov

 

CŠOB nadácia                                    - Pohyb ako zázračný prostriedok

 

Nadácia ESET                                   -  Interaktívne a inovatívne

 

Rozvojové projekty MŠ SR                - Kus prírody pre každého

                                                -Malé stromy pre pľúca zeme

                                               - Mobilita k vzdelávaniu

                                               - Voda a zem

                                               - Alica v krajine zázrakov

                                                           - Zdravie a bezpečnosť na školách: Theatro Hora

 

Nadácia Orange                                  - Darujte Vianoce

                                                -Vianoce v srdci

     

Nadácia Volkswagen Slovakia          - Mimoriadny zážitok – cesta k aktivite

 

Deutsche Post DHL Group               - Zimná záhrada

 

Konto Orange, školy pre budúcnosť   - Špeciálna olympiáda

                                                - Spoznajme dedičstvo našich otcov

 

VÚB nadácia                                      - Aladin, poďme spolu maľovať

 

NDS, Detský fond Leaf                       - Krajina zázrakov

                                                            - Cestujeme s Guliverom 

 

ELITE, OZ Spectra                             - Rozprávková noc v škole

 

E-vzdelávanie pre žiakov so SZP a ZZ - O dvanástich mesiačikoch

 

Cena Slovak Telekom                         - Učíme sa výpočtovou technikou, hravo a ľahko

 

Nadácia Tesco                                     - Snoezelen, priestor pre všetkých

 

Fiala- Vitalita s.r.o.                              - Školské ovocie

 

Tatranská mliekareňa.s.                       - Školské mlieko

 

Slovenská agentúra ŽP                       - Ekostopa

 

Nitriansky samosprávny kraj               - Podpora rozvoja športových aktivít mentálne  postihnutých detí

 

Združenie európskych samospráv        - Škola v klimatickej aliancii

 

Nadácia Petit Academy                       - Sme v škole

 

 

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: szsi139@stonline.sk

Mapa