Voľné miesta na našej škole

V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: szsi139@stonline.sk alebo ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72 riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20 Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02 Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32 Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424 Email školy: szsi139@stonline.sk alebo Kontakt

 
Pozícia:

Logopéd   Mám záujem

Úväzok:100 %
Dátum nástupu:1.9.2019
Požiadavky:Kvalifikačné predpoklady :
- vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore :
logopédia alebo učiteľstvo pre mládež s chybami reči (štátna skúška z logopédie)

Zoznam požadovaných dokladov :
žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

Iné požiadavky :
- ovládanie štátneho jazyka, zdravotná spôsobilosť, dobré komunikačné schopnosti, spoľahlivosť
 

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: szsi139@stonline.sk

Mapa