Sponzori školy

 

Ďakujeme našim sponzorom v roku 2018 :

 

 

 • NEFAB Packaging Slovakia, Levice
 • COOP  Slovakia, s.r.o., prevádzka Levice
 • KAUFLAND, predajňa Levice
 • TESCO STORES, a.s. Bratislava
 • ATC – Púchov
 • Pekáreň Anton Antol, Dobrá Niva
 • Bidfood, Nové Mesto nad Váhom
 • Slovak Telekom Bratislava
 • Jozef Henžel ml.  – Ovocia zelenina
 • Západoslovenské žriedla Santovka
 • Regina import, Podlužany
 • RVZ mont, s.r.o. Levice
 • OMV Slovensko
 • ZF Slovakia Levice
 • reštaurácia Quatro, Levice
 • Kondrčík Branislav, Levice

 

 

 

Vedenie Spojenej školy internátnej v Leviciach chce touto cestou poďakovať v mene svojom, v mene svojich žiakov a zamestnancov všetkým súkromným osobám, právnickým osobám, firmám a organizáciám, ktorí nás obdarovali a tak prispeli ku skvalitneniu vyučovacieho procesu našich žiakov.

Pevne veríme že Vašu priazeň si zachováme aj naďalej .

Za všetky príspevky Vám srdečne ďakujeme!

 

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: szsi139@stonline.sk

Mapa