• Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
   •  Vážení rodičia, starí rodičia!

   • Pozývame Vás na "Vianočné tvorivé dielne", ktoré sa uskutočnia dňa 6.12.2019 o 8,30 hod. v telocvični SŠI, Z. Nejedlého 41, Levice.

    Tento rok nás svojou prítomnosťou na Tvorivých dielňach poctí aj Mikuláš!

    • Tekvicová paráda
     • Tekvicová paráda

      Žiaci z druhého stupňa počas hodín výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania pripravili krásnu jesennú výstavu z tekvíc a skrášlili tak priestory našej školy.

    • Túlenie s havkáčmi
     • Túlenie s havkáčmi

      Hurá, už sú tu! V utorok, 5. novembra, opäť prišli medzi nás naše kamarátky Dášenka a Mišelka v sprievode tety Milky a Mariky z občianskeho združenia DO Kráčame spolu v Tlmačoch. So psíkmi sme sa zahrali, vystískali sme ich, precvičili sme si povely i vodenie na vodítku. Za odmenu sme im dali granulky. Už sa tešíme na ich ďalšiu návštevu.

    • Pyramída zdravia
     • Pyramída zdravia

      V rámci Týždňa zdravej výživy sa uskutočnila prednáška zameraná na zdravé stravovania „ Pyramída zdravia“. Žiaci si pripomenuli zloženie štyroch poschodí potravinovej pyramídy, do ktorých je rozložených šesť potravinových skupín. Dozvedeli sa, že potravinová pyramída nemá za úlohu prikazovať, čo by mali konzumovať, ale má byť radcom pri výbere zdravých potravín. Ak doplnia denne dostatok pohybu a primeraný pitný režim, tak pre svoje telo v podstate už nič lepšie nemôžu urobiť.

    • Zavolať sanitku nestačí
     • Zavolať sanitku nestačí

      Naši žiaci sa zúčastnili piatok 11. októbra 2019 na pešej zóne v Leviciach akcie, na ktorú nás pozvala Mládež Slovenského Červeného kríža v Leviciach v spolupráci s Dobrovoľným hasičským zborom a Oddelením prevencie dopravnej polície Levice.

      Pre žiakov bola pripravená simulovaná dopravná nehoda spolu s náučným komentárom pri zásahu jednotlivých zložiek záchranných systémov a stanovištia s praktickými ukážkami prvej pomoci a stanovište s prevenciou v cestnej doprave.
      Myšlienkou akcie bolo zvýšiť povedomie a naučiť žiakov základy v oblasti poskytovania prvej pomoci, bezpečnej cestnej prepravy alebo prípadnej autonehody.

    • Internát - svetový deň zdravej výživy
     • Internát - svetový deň zdravej výživy

      Na našom školskom internáte sme si aj tento rok pripomenuli Svetový deň zdravej výživy, ktorý pripadá na 16. október. Deti si so záujmom pozreli prezentáciu na túto tému, pri ktorej sa aktívne zapájali a diskutovali o vlastných stravovacích návykoch. Potom si každá výchovná skupina vytvorila vlastné pyramídy zdravej výživy, ktoré teraz skrášľujú náš interiér – aby sme nezabudli, aké zásady máme pri stravovaní dodržiavať. Nakoniec sme si vyfarbili „výživové omaľovánky“ a pracovné listy.

     • Downtown v Downtowne

      (Organizátormi podujatia, ktoré bolo 18. mája 2019 v Leviciach, boli: Spojená škola internátna Levice, Vivárium Levex Levice a Slovenská spoločnosť pre životné prostredie Bratislava. Cieľom bolo realizáciou Down Townu dostať povedomie o zdravotne a sociálne znevýhodnených deťoch z periférie do centra mesta a diania Downtownu. Prezentáciou svojich úspechov a priamou účasťou na podujatí sa zapojili aj chlapci s Downovým syndrómom - viacnásobní medailisti z OH, MS a Majstrovstiev Slovenska Miroslav Šidlo a Filip Graňo. Boli realizované viaceré aktivity a prednášky, napríklad ukážky canisterapie, zooterapie, práce vodiacich psov pre nevidiacich, služobných a záchranárskych psov, v rámci workshopu Miroslav Rusko zo Slovenskej spoločnosti pre životné prostredie prednášal na tému ,,Príroda Strednej a Južnej Ameriky. Súčasťou akcie boli ukážky práce žiakov zo Spojenej školy internátnej, tvo

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Kontakty

   • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
   • szsi139@stonline.sk
   • szsi139@stonline.sk
   • szsi139@stonline.sk
   • ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72 riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20 Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02 Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32 Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424 Email školy: szsi139@stonline.sk
   • Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
   • 00350362
   • SK2021218771
 • Fotogaléria

  • Tekvicová paráda
  • Túlenie s havkáčmi
  • Pyramída zdravia
  • Zavolať sanitku nestačí
  • Internát - svetový deň zdravej výživy
  • Tekovská knižnica
  • Kyberšikana
  • Deň úsmevu
  • Deň mlieka
  • Učitelia sa učia
  • Projekt Zahrajko
  • Európsky deň športu