Partneri
Fotogaléria

Pondelok 30. 3. 2020

Počítadlo návštev

Počet návštev: 765188

Ocenenie

Twinning Quality Label

Marta Bušovská, Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, Slovensko.
Bol udelený certifikát kvality
za realizáciu projektu

Snoezelen záhrada

O nás v médiách

70. výročie Spojenej školy internátnej https://vimeo.com/338673237

DOD v Spojenej škole internátnej: https://vimeo.com/album/5728509/video/318426309

Olympiáda špeciálnych škôl: https://vimeo.com/album/3409489/video/130097877

Olympiáda špeciálnych škôl: https://vimeo.com/album/5205658/video/272754251

Deň otvorených dverí v spojenej škole: https://vimeo.com/album/5016661/video/257865848

Deň otvorených dverí: https://vimeo.com/159204983

Rovnaké šancehttps://vimeo.com/143155385

Program ku Dňu matiek - školská akadémia: https://vimeo.com/127957618

 

Školský poriadok

Novinky

 • Vážení rodičia,

  na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania.

 • Týždeň slovenských knižníc

  Aj tento rok žiaci súboru Theatro Hora, ktorí už 6 rokov pracuje pri Spojenej škole internátnej v Leviciach, svojím krásnym vystúpením na znak poďakovania za dlhoročnú spoluprácu slávnostne otvorili 21. ročník Týždňa slovenských knižníc. V pondelok, 2. marca 2020 sa predstavili prednesom poézie a prózy, tancom Anjelik môj a zborovým spevom. Vyslúžili si veľký potlesk, slzy dojatia od všetkých prítomných a malú odmenu vo forme šk. potrieb.

 • Lyžiarsky výcvik 2019/2020 – KRAHULE

  Posledný februárový týždeň sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku priamo v srdci Európy – na Krahuliach. Väčšina siedmakov stála na lyžiach prvý krát. Avšak to ich neodradilo. Každým dňom podávali lepšie a lepšie výkony. Ešte zopár takýchto lyžiarskych a huráááááá, ideme na majstrovstvá! ( pozerať sa a povzbudzovať :) )

  Mária Adamcová

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: szsi139@stonline.sk

Mapa