Partneri
Ocenenia

Fotogaléria

Utorok 9. 3. 2021

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Údaje o činnosti poradných orgánov školy

Zoznam prijatých uchádzačov do PrŠ 2020/2021

Okienko školskej psychologičky Janky

Vážení rodičia, milé deti,

hoci nám pandémia vzala veľa, stratili sme "bežný spôsob života", mnohí sme z toho frustrovaní, cítime úzkosť, dokonca strach z toho, čo bude ďalej a často sa pýtame "Dokedy ešte?", je potrebné si uvedomiť, že napriek tomu všetkému, tie najdôležitejšie veci sú v podstate zadarmo a nezmení ich ani pretrvávajúca pandémia... Doprajme si ich preto v kruhu najbližších osobne čo najčastejšie a s priateľmi zatiaľ cez telefón, mail, skype alebo tak často využívané sociálne siete. Verte mi, že každý deň bude hneď o niečo krajší a ľahší...

Vaša Janka

https://vudpap.sk/odporucania-pre-skoly-v-ktorych-sa-vzdelavaju-ziaci-s-poruchou-sluchu-formou-individualnej-integracie-2/

Kontakty_krizovej_intervencie.pdf

Ako_sa_nezblaznit_pocas_karanteny.pdf

S_usmevom_ide_vsetko_lahsie.pdf

Pre_rodicov_o_detoch.pdf

Ako_sa_vysporiadat_so_stresom.pdf

Prihovor.pdf

O nás v médiách

70. výročie Spojenej školy internátnej https://vimeo.com/338673237

DOD v Spojenej škole internátnej: https://vimeo.com/album/5728509/video/318426309

Olympiáda špeciálnych škôl: https://vimeo.com/album/3409489/video/130097877

Olympiáda špeciálnych škôl: https://vimeo.com/album/5205658/video/272754251

Deň otvorených dverí v spojenej škole: https://vimeo.com/album/5016661/video/257865848

Deň otvorených dverí: https://vimeo.com/159204983

Rovnaké šancehttps://vimeo.com/143155385

Program ku Dňu matiek - školská akadémia: https://vimeo.com/127957618

 

Školský poriadok

Počítadlo návštev

Počet návštev: 841620

Obnovenie prezenčného vyučovania od 08.03.2021

Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola  s  materskou  školou  internátna,   Z. Nejedlého 41,  Levice,  Základná  škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Ul. 29. augusta 1, Levice a Praktická škola, Z. Nejedlého 41, Levice

 

Vec:       Obnovenie prezenčného vyučovania

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR , číslo: 2021/10079:2-A1810, zo dňa 2.marca 2021, s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21.marca 2021, v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 a odporučenia OU Nitra, odbor školstva

od pondelka 8.marca  2021 sa v SŠI Z. Nejedlého 41, obnovuje  prezenčné vzdelávanie vo všetkých  zložkách  pre:

deti špeciálnej materskej školy

žiakov špeciálnej základnej školy vo všetkých ročníkoch

žiakov praktickej školy vo všetkých ročníkoch

žiakov základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení

 

Zároveň sa obnovuje prevádzka školského internátu a školského klubu detí.

CŠPP obnovuje činnosť pre klientov individuálnou formou.

 

                                                                                                                                             Mgr. Ján Regász, riaditeľ

V Leviciach, 05.03.2021

https://www.minedu.sk/26599-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-8-3-2021/

 

2% z daní

Zápis do špeciálnej základnej školy s materskou školou internátnej

Vážení rodičia,

v prípade záujmu o vzdelávanie Vášho dieťaťa v Spojenej škole internátnej Levice (v špeciálnej základnej škole alebo v špeciálnej materskej škole) od septembra 2020, nás kontaktujte na  e-mailovej adrese ssilevice@skolalevice alebo na telefónnom čísle 0905366424.

Novinky

 • I.A a jej prvé dištančné vzdelávanie

  I.A trieda práve zažíva svoje prvé dištančné vzdelávanie. Žiaci usilovne vypracovávajú pracovné listy a zlepšujú svoju jemnú motoriku a zrakovo hmatovú koordináciu. Svoje poznatky si rozširujú aj vychádzkami do zimnej prírody, kde sa oboznamujú s náučnými chodníkmi vo svojom okolí. Hrubú motoriku si zlepšujú pri odpratávaní snehu na chodníku, čím prispievajú k väčšej bezpečnosti občanov v tomto zimnom období. Musíme žiakom tejto triedy udeliť veľkú pochvalu. Jediné s čím sa pasujú len veľmi ťažko je to, že sa nemôžu stretnúť so svojimi spolužiakmi. Ale aj to onedlho príde, ako všetci dúfame.

 • III.A sa doma baví

  Ešte pred pár týždňami, keď sme odchádzali na vianočné prázdniny, sme v kútiku duše verili, že v januári sa všetci stretneme v škole. Bohužiaľ, „Človek mieni, Pán Boh mení“ a my sme ešte stále doma. Rozdiel je ten, že prázdniny vystriedalo vyučovanie, hoci dištančné. Učíme sa každý deň, nahrávame videá s odpoveďami pre pani učiteľku. Ona nám zase nahráva čítanie, matematiku. Aspoň sa vidíme.

  Našťastie sa pani zima umúdrila a poslala nám snehovú perinu. Veď škola nie je len o učení. Najmä tá domáca. Síce každý na svoj dvor ale predsa, vybehli sme von a tešili sa snehovej nádielke. Tí snehuliaci nemajú chybu. Posúďte sami.

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: ssilevice@skolalevice.sk

Mapa