Veselo na terase

Partneri
Ocenenia

Fotogaléria

Nedeľa 13. 6. 2021

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti

Údaje o činnosti poradných orgánov školy

2% z daní

Okienko školskej psychologičky Janky

Vážení rodičia, milé deti,

hoci nám pandémia vzala veľa, stratili sme "bežný spôsob života", mnohí sme z toho frustrovaní, cítime úzkosť, dokonca strach z toho, čo bude ďalej a často sa pýtame "Dokedy ešte?", je potrebné si uvedomiť, že napriek tomu všetkému, tie najdôležitejšie veci sú v podstate zadarmo a nezmení ich ani pretrvávajúca pandémia... Doprajme si ich preto v kruhu najbližších osobne čo najčastejšie a s priateľmi zatiaľ cez telefón, mail, skype alebo tak často využívané sociálne siete. Verte mi, že každý deň bude hneď o niečo krajší a ľahší...

Vaša Janka

https://vudpap.sk/odporucania-pre-skoly-v-ktorych-sa-vzdelavaju-ziaci-s-poruchou-sluchu-formou-individualnej-integracie-2/

Kontakty_krizovej_intervencie.pdf

Ako_sa_nezblaznit_pocas_karanteny.pdf

S_usmevom_ide_vsetko_lahsie.pdf

Pre_rodicov_o_detoch.pdf

Ako_sa_vysporiadat_so_stresom.pdf

Prihovor.pdf

O nás v médiách

70. výročie Spojenej školy internátnej https://vimeo.com/338673237

DOD v Spojenej škole internátnej: https://vimeo.com/album/5728509/video/318426309

Olympiáda špeciálnych škôl: https://vimeo.com/album/3409489/video/130097877

Olympiáda špeciálnych škôl: https://vimeo.com/album/5205658/video/272754251

Deň otvorených dverí v spojenej škole: https://vimeo.com/album/5016661/video/257865848

Deň otvorených dverí: https://vimeo.com/159204983

Rovnaké šancehttps://vimeo.com/143155385

Program ku Dňu matiek - školská akadémia: https://vimeo.com/127957618

 

Školský poriadok

Počítadlo návštev

Počet návštev: 865444

Obnovenie prezenčného vyučovania od 08.03.2021

Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami Špeciálna základná škola  s  materskou  školou  internátna,   Z. Nejedlého 41,  Levice,  Základná  škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení, Ul. 29. augusta 1, Levice a Praktická škola, Z. Nejedlého 41, Levice

 

Vec:       Obnovenie prezenčného vyučovania

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR , číslo: 2021/10079:2-A1810, zo dňa 2.marca 2021, s účinnosťou od 8. marca 2021 do 21.marca 2021, v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021 a odporučenia OU Nitra, odbor školstva

od pondelka 8.marca  2021 sa v SŠI Z. Nejedlého 41, obnovuje  prezenčné vzdelávanie vo všetkých  zložkách  pre:

deti špeciálnej materskej školy

žiakov špeciálnej základnej školy vo všetkých ročníkoch

žiakov praktickej školy vo všetkých ročníkoch

žiakov základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení

 

Zároveň sa obnovuje prevádzka školského internátu a školského klubu detí.

CŠPP obnovuje činnosť pre klientov individuálnou formou.

 

                                                                                                                                             Mgr. Ján Regász, riaditeľ

V Leviciach, 05.03.2021

https://www.minedu.sk/26599-sk/rozhodnutie-ministra-s-ucinnostou-od-8-3-2021/

 

Návrat do škôl

03.05.2021

https://www.minedu.sk/data/att/19520.pdf

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_200.pdf

 

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest

https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vyhlaska_175.pdf

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/vyhlaska_187.pdf

Rozhodnutie ministra s účinnosťou od 19.4.2021

https://www.minedu.sk/data/att/19280.pdf

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-s-ucinnostou-od-19-4-2021/

 

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-4-2021/

 

Podmienky prijatia dieťaťa, žiaka do Spojenej školy internátnej Levice

Zoznam prijatých uchádzačov o štúdium v praktickej škole v školskom roku 2021-2022

Novinky

 • Ochrana človeka a prírody

  V dňoch 3. a 4. júna 2021 sa žiaci II. stupňa zúčastnili Cvičenia na ochranu človeka a prírody. Hoci akcia musela pre pretrvávajúcu pandémiu prebehnúť v pozmenenej forme, naši učitelia sa postarali o hodnotnú akciu. Žiaci si „oprášili“ zabudnuté vedomosti pomocou pútavých prezentácií, pracovných listov a nápaditých aktivít, ale aj počas pobytu vonku v rámci pripravených stanovíšť. Zopakovali si pravidlá cestnej premávky, dôležitosť a význam dopravných značiek, už vedia, ako sa správať v prírode i ako pomôcť spolužiakovi, keď sa poraní. Máme radosť, že sa všetci naučili veľa užitočného...

 • Veselo na terase - canisterapia s Barčou

  Barča a Kvetka sú neoddeliteľnou súčasťou našej školy. Najmä školského klubu detí. Pravidelne každý týždeň, už tretí rok nás navštevujú. A nielen tak, na kávu, či čaj. Majú s nami vyšší zámer. Canisterapiu. Barča je totiž úžasný canisterapeutický pes a Kvetka najlepšia canisterapeutka.

  Prvýkrát sme sa stretli na tvorivých dielňach v meste, kde Kvetka s Barčou robili ukážky výcviku. Už tam sme si padli do oka a po pár nesmelých vetách sme sa dohodli a prvom stretnutí v našej škole. Deti sa veľmi tešili, ale s obavou hľadeli na Barču. Máloktoré sa odvážilo pohladiť ju. Začiatky boli teda nesmelé. Netrvalo však dlho a deti si na Kvetku a najmä Barču zvykli, ba obľúbili si ju natoľko, že dámy k nám začali chodiť pravidelne. Neskôr aj Ema, Barčin potomok. Aj ona sa priúča canisterapii a ide jej to skvele.

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ekonomické oddelenie : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľ, zástupkyne, tajomníčka školy : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: ssilevice@skolalevice.sk

Mapa