Obsah

PartneriFotogaléria

Nedeľa 16. 12. 2018

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Počítadlo návštev

Počet návštev: 660142

Grantový program - Deti naša budúcnosť

Grantový program - Deti naša budúcnosť

Vzdelaním k integrácii

Ocenenie

Twinning Quality Label

Marta Bušovská, Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, Slovensko.
Bol udelený certifikát kvality
za realizáciu projektu

Snoezelen záhrada

                

 

 

O nás v médiách

Deň otvorených dverí: https://vimeo.com/159204983

Rozprávková noc v škole: https://vimeo.com/144014456

Rovnaké šancehttps://vimeo.com/143155385

Liečba hudbouhttp://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/37383_televizne-noviny

Olympiáda špeciálnych škôlhttps://vimeo.com/130097877

Program ku Dňu matiek - školská akadémia: https://vimeo.com/127957618

Krajská olympiáda špeciálnych škôl : https://vimeo.com/121114193

 

Poukázanie 2% zaplatenej dane 2017

Školský poriadok

Novinky

 • Mikuláš v našej škole

  Kde sa vzal, tu sa vzal,
  Mikuláš pod oknom stál.
  V ruke veľkú paličku,
  na hlave mal čiapočku.
  Z bielych fúzov teplý šál,
  tak na deti vykúkal.

  6. december prišiel a s ním Mikuláš. A čert. A veselá nálada. Niekto mal aj strach v očkách, pochybnosti, či nebude v čižme uhlie a cibuľa. Neboli. Všetci to nakoniec ustáli. Sľúbili čertovi, že sa polepšia, zarecitovali básničky, zaspievali pesničky. Na záver sa odfotili a s balíčkami v rukách zamávali Mikulášovi, zaželali mu šťastnú cestu k ďalším deťom.

 • Živá červená stužka

  Červené stužky sú symbolom a názvom celoslovenskej kampane boja proti AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska a každého jedného z nás. Dvanásty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebieha od 7. septembra 2018 a vyvrcholí 1. decembra 2018 – na Svetový deň boja proti AIDS. Na našej škole sme sa dňa 30. 11. 2018 premenili na bojovníkov proti AIDS. Vyrábali sme červené stužky, rozprávali sme sa o význame ich nosenie práve v tomto čase. Uskutočnili sme červený balónový sprievod okolo školy. Podporili sme tak kampaň Červené stužky.

 • Prestaňme sa vody báť

  ŠZŠ v Štúrove zorganizovala prvú a jedinečnú akciu svojho druhu medzi špeciálnymi základnými školami Nitrianskeho kraja pod názvom „ Prestanem sa vody báť “. Tejto akcie sa zúčastnili štyria žiaci našej školy. Boli to Samuel Matuška a Jakub Hereng z 1. A triedy, Valentína Takácsová a Jozef Hortolányi z 2. A triedy so svojimi triednymi učiteľkami.

  Cieľom celej akcie bola radosť z vody, získať základné plavecké zručnosti. Odviezli sme sa školským autom priamo do krytej plavárne na kúpalisku Vadaš v Štúrove. Celé dve hodiny sme sa hrali, plávali a tešili v teplej vode 25 m bazéna. Odniesli sme si nielen pekné ceny za mokrý diplom ale hlavne nové skúsenosti, prvotné plavecké zručnosti a veľa dobrej nálady.

 • 7. ročník paralympiády

  V tomto školskom roku sa v našej škole uskutočnil 7. ročník paralypiády, ktorej sa zúčastlili žiaci z tried s viacnásobným postihnutím. Žiaci si zašportovali v nezvyčajných športoch, v ktorých si vyskúšali rôzne znevýhodnenia (zrakové postihnutie, telesné postihnutie). Víťazom jednotlivých disciplín gratulujeme a tlieskame všetkým žiakom, ktorí sa paralympiády zúčastnili.

 • Tvoriť môže každý

  Aj tento rok sa žiaci s viacnásobným postihnutím zúčastnili tvorivých dielní v nitrianskej galérii. Objavili novú techniku stvárňovania vodných športov. Konečná podoba plátna bola naozaj skvelá. Žiaci sa veľmi tešili z toho, že mohli pracovať v ateliéri. Veríme, že sa ešte do čarovného ateliéru vrátime.

 • Výchovný koncert

  Plní očakávania sa zišli 27. novembra v telocvični najmenší a najväčší žiaci našej školy. Tu už čakal na nich profesionálny hudobník Noro Babušík. Svoju ťažkú úlohu zaujať veľkých i malých na svojom výchovnom koncerte splnil nad očakávanie. V pesničkách si mladší žiaci precvičili vedomosti o zmysloch, zvieratkách i z dopravnej výchovy. Tí starší hádali názvy piesní a mená ich interpretov. Vo výbornej atmosfére si všetci pospevovali a záverečná pieseň už roztancovala všetkých. Z výchovného koncertu sme si všetci odniesli pekné zážitky.

 • Výtvarné kreácie

  Spolupráca s Regionálnym osvetovým strediskom (ROS) v Leviciach s našou školou, konkrétne so školským internátom (ŠI) prebieha už tri roky. ROS v rámci projektu pripravila pre našich žiakov výtvarný workshop a dňa 21.11.2018 sme sa stretli v telocvični. Spolu s tetami z ROS prišli aj študentky dobrovoľníčky zo Strednej odbornej školy pedagogickej, výtvarníčka so ZUŠ Marcela Kotrášová Štrbová. Celé dopoludnie sme spoločne tvorili betlehem. Použité výtvarné techniky boli veľmi jednoduché, zvládli ich všetky deti a priniesli všetkým veľa radosti.

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ústredňa : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľňa : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: szsi139@stonline.sk

Mapa