PartneriFotogaléria

Štvrtok 27. 6. 2019

Poukázanie 2% zaplatenej dane 2018

Počítadlo návštev

Počet návštev: 704519

Ocenenie

Twinning Quality Label

Marta Bušovská, Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, Slovensko.
Bol udelený certifikát kvality
za realizáciu projektu

Snoezelen záhrada

O nás v médiách

70. výročie Spojenej školy internátnej https://vimeo.com/338673237

DOD v Spojenej škole internátnej: https://vimeo.com/album/5728509/video/318426309

Olympiáda špeciálnych škôl: https://vimeo.com/album/3409489/video/130097877

Olympiáda špeciálnych škôl: https://vimeo.com/album/5205658/video/272754251

Deň otvorených dverí v spojenej škole: https://vimeo.com/album/5016661/video/257865848

Deň otvorených dverí: https://vimeo.com/159204983

Rovnaké šancehttps://vimeo.com/143155385

Program ku Dňu matiek - školská akadémia: https://vimeo.com/127957618

 

Školský poriadok

Zoznam prijatých uchádzačov do PrŠ 2019/2020

Novinky

 • Nitra - Krivé zrkadlá

  Dňa 12.06.2019 sa žiačky VI.A a IX.A triedy zúčastnili akcie „Deň krivých zrkadiel“ v Nitre, ktorú usporiadalo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Nitra.

  Naša škola prezentovala rôzne výrobky, ktoré žiaci so svojimi vyučujúcimi zhotovili na hodinách pracovného vyučovania, výtvarnej výchovy, ale aj v rámci záujmových útvarov. Zapojili sa aj do kultúrneho programu s rómskym tancom.

 • Spojená škola internátna oslávila 70.výročie svojho založenia

  História školy sa začala písať 6. mája 1949 vydaním výnosu vtedajšieho Povereníctva školstva, vied a umení v Bratislave. Osobitná škola v Leviciach bola prvá svojho druhu v okrese. Pre problémy s priestormi sa vyučovanie začalo až 26. septembra 1949 v suteréne I. Strednej školy v Leviciach - v budove dnešného gymnázia. Škola svoju činnosť zahájila s dvomi triedami a 35 zapísanými žiakmi. Počas sedemdesiatročného pôsobenia prešla viacerými organizačnými zmenami – menili sa jej názvy, riaditelia aj žiaci. Boli vytvorené nové terapeutické priestory - v roku 2007 za prítomnosti hostí a odbornej verejnosti bola slávnostne otvorená prvá terapeutická miestnosť svojho druhu v Nitrianskom kraji - multisenzorická miestnosť Snoezelen. V roku 2012 vďaka projektu boli jej priestory doplnené o bielu časť. Dnes je rozšírená aj o externú Snoezelen záhradu a svojou činnosťou prispieva k zlepšeniu odbornej starostlivosti o zdravotne postihnuté deti. V tom istom roku sa škola po prvý krát zapojila do eTwinningu a bola úspešná. Projekt Nové príbehy o psíčkovi a mačičke priniesol škole európsky certifikát kvality. Ďalšie dva európske certifikáty kvality získala škola za projekty „Slovanské posolstvo“ v roku 2013 a „Snoezelen záhrada„ v roku 2014. Týmito aktivitami začala spolupráca s MŠ, ZŠ a PrŠ v Boskoviciach v Českej republike. Toto partnerstvo sa od prvých spoločných momentov stalo skutočným priateľstvom, ktoré každoročne upevňujeme vzájomnými návštevami a výmenou skúseností.

 • Poďakovanie

  S blížiacim sa koncom školského roka, by sme sa chceli v mene žiakov s autizmom v kombinácii s mentálnym postihnutím poďakovať dobrým ľuďom, ktorí im každoročne pomáhajú. Tak ako minulý rok, aj tento rok na nich mysleli zamestnanci spoločnosti GSK a zakúpili im záťažovú prikrývku, ktorá im pomáha zvládať stres, upokojiť sa pri rozrušení a rozvíja propriocepciu, schopnosť uvedomenia si polohy tela v priestore. Vážime si pomoc majiteľa firmy ZB COLOR, ktorý obdaroval žiakov s mikulášskymi balíkmi, učebnými pomôckami a hračkami a jeho zamestnancov, ktorí nám už niekoľko rokov pomáhajú skrášľovať priestory našej budovy na Požiarnickej ulici. V neposlednom rade veľké ďakujeme patrí ČSOB NADÁCII, ktorá už druhým rokom poskytla financie k uskutočneniu našej vízie pre skvalitnenie edukácie našich žiakov a na vytvorenie podmienok pre motiváciu a vykonávanie činností, ktoré využívame denne ako činnostnú odmenu za odvedenú prácu.

 • Čriepky

  Čriepky sú prehliadkou v oblasti detského folklóru detí v o vekovej kategórii od 6 – 15 rokov. Jej cieľom je viesť deti k hlbšiemu poznávaniu ľudovej slovesnosti, tradícií, rozvíjať v nich národné cítenie a týmto spôsobom udržiavať a prezentovať ľudové zvyky a tradície Levického okresu.

  Školský súbor Theatro Hora sa tejto prehliadky zúčastnil už piatykrát. Medzi ostatnými súbormi obstál vynikajúco. Porota vyzdvihla choreografiu pásma Šli dievčence vence viť a radosť s akou naši tanečníci všetky tance odtancovali. Posledná pieseň Slovenské mamičky zdvihla zo sedačiek kinosály Junior všetkých prítomných, ktorí veselo spievali a tlieskali.

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ústredňa : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľňa : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: szsi139@stonline.sk

Mapa