Obsah

PartneriFotogaléria

Štvrtok 26. 5. 2016

Počítadlo návštev

Počet návštev: 465968

O nás v médiách

Deň otvorených dverí: https://vimeo.com/159204983

Rozprávková noc v škole: https://vimeo.com/144014456

Rovnaké šancehttps://vimeo.com/143155385

Liečba hudbouhttp://videoarchiv.markiza.sk/video/televizne-noviny/televizne-noviny/37383_televizne-noviny

Olympiáda špeciálnych škôlhttps://vimeo.com/130097877

Program ku Dňu matiek - školská akadémia: https://vimeo.com/127957618

Krajská olympiáda špeciálnych škôl : https://vimeo.com/121114193

 

 

 

 

Ocenenie

Twinning Quality Label

Marta Bušovská, Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, Slovensko.
Bol udelený certifikát kvality
za realizáciu projektu

Snoezelen záhrada

                

 

 

2% z daní

"My, žiaci Spojenej školy internátnej v Leviciach prosíme všetkých dospelých, ktorí môžu prispieť 2%-mi z daní, aby tak urobili, a tým nám pomohli zlepšiť naše vzdelávanie v našej škole. Všetkým už vopred ďakujeme".

formulár v príllohe :   Vyhlasenie_FO_2015_ZRPS(1).pdf

 

Novinky

 • Ako každý rok, aj tento sa žiaci našej školy zúčastnili cvičenia na ochranu človeka a prírody. Nakoľko nám počasie neprialo, boli sme prinútení zorganizovať ho v triede. Ale na nič sme nezabudli. Starostlivosť o prírodu a zvieratá sme si pripomenuli rozprávkou a obrázkovou knižkou o zvieratkách a poskytnutie prvej pomoci si žiaci vyskúšali osobne. Žiaci v triede poskytli prvú pomoc zranenej pani učiteľke. Všetci zvládli obviazať ruku veľmi dobre. A nezabudli ani na príprad, kedy by bolo treba zavolať záchranku. Číslo 112 je pre nich dobre známe.

 • Kedy? Dňa 21.mája v sobotu o 9.tej hodine.

  Čo? Brigáda zamestnancov školy  zameraná na skrášlenie vonkajších priestorov – natieranie plota, stavanie altánku.

  Ako? V pracovnom oblečení a s dobrou náladou sa zišlo tridsaťtri zamestnancov, aby v nádhernom počasí vymaľovali väčšiu časť plota na ulici Z. Nejedlého 41. Okrem tejto činnosti stavali altánok, ktorý bude slúžiť žiakom školy hlavne na hodinách pracovného vyučovania, ale v peknom počasí ho budú na výuku  využívať aj na iných vyučovacích hodinách a v popoludňajších hodinách žiaci ŠKD. Altánok nám sponzorsky zabezpečila ZO OZ PŠaV pri Spojenej škole internátnej v Leviciach.

 • V dnešný deň žiaci z tried s viacnásobným postihnutím vymenili školské triedy za priestory v Jadrovej elektrárni v Mochovciach. Navštívili Energoland, ktorý im priblížil ako prebieba výroba elektriny v jadrovej elektrárni. Na simulátoroch si vyskúšali, koľko energie musia vynaložiť, aby nabili telefón, aby zdvihli závažie, či rozsietili žiarovku. Žiaci mali možnosť vyskúšať si podtlakovú miestnosť a videli reaktor. Unavení, ale plní nových zážitkov sme sa vrátili do školy.

 • Ako vyčistiť zranené koleno, ako obviazať poranenú ruku alebo dať umelé dýchanie. Aj toto boli témy a praktické ukážky, ktoré našim deťom odovzdali mladí zdravotníci z Červeného kríža. Žiaci si všetko vyskúšali: obviazali si poranenú nohu a nechali sa mladými zdravotníkmi ošetriť. A ak by si nedokázali deti so zranením poradiť, zdravotníci ich naučili, že musia zavolať dospelú osobu, alebo zavolať na telefónne číslo 112. Ďakujeme.

 • Žiaci našej školy boli opäť úspešní. Zúčastnili sa recitácie poézie a prózy krajského kola v Novej Vsi nad Žitavou a získali tieto umiestnenia:

  3 miesto v poézii 1. kategória: Zsofia Szányová

  1. miesto v próze 1. kategória: Slavomír Hajduk (postupuje do celoslovenského kola)

  1. miesto v próze 2.kategória: Silvia Donátová (postupuje do celoslovenského kola)

Kontakt

 • Spojená škola internátna, Z. Nejedlého 41, Levice s organizačnými zložkami ŠZŠ s MŠ internátna, Z. Nejedlého 41, Levice, ZŠ s MŠ pri ZZ, Ul. 29.augusta 1, Levice a Praktická škola
  Z. Nejedlého 41, 934 01 Levice
 • ústredňa : 0042136/ 631 20 72

  riaditeľňa : 0042136/ 622 66 20


  Ul. 29.augusta: 0042136/631 56 02

  Požiarnicka ul.: 0042136/622 45 32

  Centrum špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie - vedúca/psychológ: 0905 366 424

  Email školy: szsi139@stonline.sk

Mapa